Адвокатска колегия Хасково

адв. Николова

Личен №:
1500045263
Име:
Таня
Презиме:
Атанасова
Фамилия:
Николова
Област:
Пловдив
Община:
Пловдив
Град:
Пловдив
Адрес:
район Северен, ул. Подоф. Г. Котов № 21 Димитровград, ул. "Захари Зограф" 24-А-10
Мобилен телефон:
0887526980
Дата на вписване в регистъра:
15.04.2015г.

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com