Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (0391) 63878
адв.Никола Димитров Янков
Димитровград, ул. "Цар Самуил" 9
e-mail: nikola_jankov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8949187
адв.Атанас Зафиров Янчев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис 11
e-mail: at_yanchev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 7982700
адв.Атанас Христев Янчев
Харманли, ул. "Климент Охридски" 5
e-mail: atanas_ianchev@yahoo.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com