Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (0391) 63878
адв.Никола Димитров Янков
Димитровград, ул. "Цар Самуил" 9
e-mail: nikola_jankov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8949187
адв.Атанас Зафиров Янчев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис 11
e-mail: at_yanchev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 7982700
адв.Атанас Христев Янчев
Харманли, ул. "Климент Охридски" 5
e-mail: atanas_ianchev@yahoo.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com