Адвокатска колегия Хасково

Новини

  • Вписани адвокати
  • Протоколи
  • Документи
  • Полезни връзки
  • Събития

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс...

Виж повече

ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец...

Виж повече

"ДНИ НА АДВОКАТИТЕ" В СОК "КАМЧИЯ"

ДО ВСИЧКИ АДВОКАТИ ОТ СТРАНАТА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В „ДНИ НА АДВОКАТИТЕ“ В СОК „КАМЧИЯ“ ЗА ПЕРИОДА  26.09.-29.09.2019 Г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,             Имаме удоволствието да Ви...

Виж повече

16 април - Ден на Българската конституция

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Изпит за адвокати и младши адвокати - ПРОЛЕТНА СЕСИЯ 2019г.

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредба №2 от 29.10.2004г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, заявления се подават в Адвокатска колегия Хасково най-късно до 15.04.2019г.

Виж повече

СТИКЕРИ 2019

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

Виж повече

1 2 3 4 5 >>

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com