Адвокатска колегия Хасково

Новини

  • 16 април - Ден на Българската конституция
  • Изпит за адвокати и младши адвокати - ПРОЛЕТНА СЕСИЯ 2019г.
  • СТИКЕРИ 2019
  • Общо отчетно-изборно събрание на Адвокатска колегия Хасково
  • Конкурс за реферати на студенти, следващи право
  • Всички новини

Конкурс за реферати на студенти, следващи право

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител."

Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3 октомври 2018 г.на адрес: гр. София 1000, Висш адвокатски съвет, ул. „Цар Калоян" № 1 -а.

Обемът на рефератите трябва да е до 50 стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака на ред). Рефератите следва да бъдат представени на български език, с писмена информация за: имената на автора; юридическия факултет на университета, в който се обучават; в кой курс на обучението си са; телефон за връзка.


Автор:
Публикувана: 14.05.2018 / 09:09

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com