Адвокатска колегия Хасково

Новини

  • СТИКЕРИ 2019
  • Общо отчетно-изборно събрание на Адвокатска колегия Хасково
  • Конкурс за реферати на студенти, следващи право
  • ОТНОСНО УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ ВАдС
  • ВАЖНО! Служебни бележки от НБПП - 2017г.
  • Всички новини

СТИКЕРИ 2019

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.


Автор:
Публикувана: 18.12.2018 / 08:08

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com