Адвокатска колегия Хасково

Новини

  • 16 април - Ден на Българската конституция
  • Изпит за адвокати и младши адвокати - ПРОЛЕТНА СЕСИЯ 2019г.
  • СТИКЕРИ 2019
  • Общо отчетно-изборно събрание на Адвокатска колегия Хасково
  • Конкурс за реферати на студенти, следващи право
  • Всички новини

Изпит за адвокати и младши адвокати - ПРОЛЕТНА СЕСИЯ 2019г.

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредба №2 от 29.10.2004г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, заявления се подават в Адвокатска колегия Хасково най-късно до 15.04.2019г.


Автор:
Публикувана: 27.03.2019 / 16:04

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com