Адвокатска колегия Хасково

Протоколи

  • Решения АК / 2019
  • Решения АК / 2018
  • Решения АК / 2017
  • Решения АК / 2016
  • Решения АК / 2015
  • Решения АК / 2014
  • Решения АК / 2013
  • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

Протокол №14 / 12.12.2018 г.

Виж повече

Съвместно заседание на САК, ДС и КС / 23.11.2018 г.

Виж повече

Протокол №13 / 14.11.2018 г.

Виж повече

Протокол №12 / 16.10.2018 г.

Виж повече

Протокол №11 / 13.09.2018 г.

Виж повече

Протокол №10 / 13.08.2018 г.

Виж повече

Протокол №9 / 18.07.2018 г.

Виж повече

Протокол №8 / 20.06.2018 г.

Виж повече

Протокол №7 / 15.05.2018 г.

Виж повече

Протокол №6 / 11.04.2018 г.

Виж повече

Протокол №5 / 14.03.2018 г.

Виж повече

Протокол №4 / 23.02.2018 г.

Виж повече

Протокол №3 / 14.02.2018 г.

Виж повече

Протокол №2 / 23.01.2018 г.

Виж повече

Протокол №1 / 17.01.2018 г.

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com