Адвокатска колегия Хасково

Протоколи

  • Решения АК / 2018
  • Решения АК / 2017
  • Решения АК / 2016
  • Решения АК / 2015
  • Решения АК / 2014
  • Решения АК / 2013
  • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

               В ДВ бр.100 от 04.12.2018г. на стр.64 е обнародвана Покана за Общо отчетно - изборно събрание на АК Хасково: Адвокатски съвет на Адвокатската колегия-Хасково, на основание чл.89, т.1 , вр. чл.81, ал.1 от ЗА  свиква редовно Общо отчетно – изборно събрание на колегията на 2 6 .01.201 9 год. и 27.01.2019г....

Протокол №13 / 14.11.2018 г.

Виж повече

Протокол №12 / 16.10.2018 г.

Виж повече

Протокол №11 / 13.09.2018 г.

Виж повече

Протокол №10 / 13.08.2018 г.

Виж повече

Протокол №9 / 18.07.2018 г.

Виж повече

Протокол №8 / 20.06.2018 г.

Виж повече

Протокол №7 / 15.05.2018 г.

Виж повече

Протокол №6 / 11.04.2018 г.

Виж повече

Протокол №5 / 14.03.2018 г.

Виж повече

Протокол №4 / 23.02.2018 г.

Виж повече

Протокол №3 / 14.02.2018 г.

Виж повече

Протокол №2 / 23.01.2018 г.

Виж повече

Протокол №1 / 17.01.2018 г.

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com