Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

  • Решения АК / 2020
  • Решения АК / 2019
  • Решения АК / 2018
  • Решения АК / 2017
  • Решения АК / 2016
  • Решения АК / 2015
  • Решения АК / 2014
  • Решения АК / 2013
  • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Протокол №6 / 07.04.2020 г.

ПРОТОКОЛ №6

                На 07.04.2020г. от 16,00 часа се проведе извънредно неприсъствено заседание, чрез конферентна връзка през вайбър на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково, на което:

адвокат Меглена Хари Гунчева– Председател

адвокат Магдалена Павлова Колева – Заместник Председател

адвокат Зоя Петрова Зарчева - Секретар

адвокат Татяна Стоянова Пальова – Господинова – Основен член

адвокат Гергана Димова Георгиева – Основен член

адвокат Михаил Атанасов Милчев – Основен член

адвокат Димо Райнов Стоянов  - Основен член

адвокат Смиляна Николова Нитова-Кръстева – Резервен член

адвокат Галина Димитрова Чингарова – Резервен член

 

на основание чл.88, ал.4 взеха единодушно следното неприсъствено решение:

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1

ОДОБРЯВА офертата на Ви Пи Ай Технолоджи ООД за изработване на интерактивна динамична платформа за провеждане на общо събрание и on-line гласуване на Адвокатска колегия Хасково.

Възлага на Председателя на АК Хасково да подпише договор с изпълнителя.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   СЕКРЕТАР:

/адвокат:Меглена Гунчева/                                                    /адвокат: Зоя Зарчева/


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com