Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0886622222
адв.Иван Маринов Иванов
Димитровград, ул. "Петър Берон" 5, вх. Б, ап. 7
e-mail: ivanov_konsult@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038663812
GSM: 0877811577
адв.Иван Николов Иванов
Хасково, ул. "Добруджа" №30
e-mail: ivanov_genev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888656128
адв.Иван Йосифов Иванов
Хасково, ул. "Пещера" 2
e-mail: ivan_y_ivanov@hotmail.com

Виж повече

GSM: 0898280114
адв.Иван Сребрев Иванов
Димитровград, ул. "Цар Борис I" 5, кантора 20
e-mail: ivan.srebrev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887222993
адв.Иван Атанасов Иванов
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 1, ет.1, офис 8
e-mail: ivanivanov_sv@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899161171
адв.Станислав Иванов Иванов
Хасково, гр.Хасково,ул. "Добруджа" №4, ет.1, ап.1 и гр.Пловдив,ул."Гевгели" 25
e-mail: stanbe@abv.bg

Виж повече

адв.Боряна Деанова Иванова
GSM: 0886506104
адв.Боряна Деанова Иванова
Димитровград, ул. " Цар Борис I" №8, Ет.2
e-mail: boryana.d.georgieva@gmail.com

Виж повече

Телефон: 029804338
GSM: 0887971079
адв.Красимира Петрова Иванова
Хасково, ул. "Патриарх Евтимий" 9
e-mail: krasimira.ivanova@corporate-lawfirm.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com