Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Новини

  • Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници/Paralegals/
  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА АДВОКАТИ
  • Получаване на съдебни книжа /решения, уведомления, призовки и други/
  • ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛ.АДВОКАТИ
  • 100 годишнина на адв.Кирил Киронов
  • Всички новини

ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛ.АДВОКАТИ

Във връзка с Наредба № 2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, Решение на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13 май 2020 г. и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, Висшият адвокатски съвет информира Адвокатските съвети и кандидатите за изпита за следното:

1.     Срокът за подаване на заявление, с приложенията към него за участие в пролетната изпитна сесия - 15 април, се удължава със срок от 1 месец, считано от отмяната на извънредното положение.

2.     Подаването и приемането на заявления за участие в изпита продължава съобразно сроковете пот. 1.

3.   След изтичане на едномесечния срок по т. 1, Адвокатските съвети разглеждат в 5-дневен срок подадените заявления.

4.   След изтичане на едномесечния срок по т. 1, Адвокатските съвети изпращат на Висшия адвокатски съвет в 15-дневен срок списъците на лицата, които ще участват в изпита, ведно с подадени заявления и приложения към тях.

5.   След отпадане на обявеното извънредното положение, Висшият адвокатски съвет ще вземе решение за датата, реда и мястото на провеждане на изпита, за което кандидатите ще бъдат уведомени допълнително със съобщение на интернет-страницата на ВАдвС - https://www.vas.bg/bg


Автор:
Публикувана: 23.04.2020 / 13:01

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com