Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Новини

  • Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници/Paralegals/
  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА АДВОКАТИ
  • Получаване на съдебни книжа /решения, уведомления, призовки и други/
  • ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛ.АДВОКАТИ
  • 100 годишнина на адв.Кирил Киронов
  • Всички новини

Наръчник от Административен съд - Хасково

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Административен съд - Хасково предостави на  Адвокатска колегия Хасково един брой - Наръчник на достигнатите общи решения от проведените работни срещи/ кръгли маси/ с участието на съдии от Административните съдилища - Хасково, Пазарджик и Смолян по проблеми, свързани с правоприлагането по административнонаказателни дела, по които административните съдилища действат като касационна инстанция. Наръчника се намира в библиотеката на АК Хасково.


Автор:
Публикувана: 21.10.2014 / 15:03

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com