Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протоколи

 • Решения АК / 2023
 • Решения АК / 2022
 • Решения АК / 2021
 • Решения АК / 2020
 • Решения АК / 2019
 • Решения АК / 2018
 • Решения АК / 2017
 • Решения АК / 2016
 • Решения АК / 2015
 • Решения АК / 2014
 • Решения АК / 2013
 • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол №14 / 12.12.2018 г.

Виж повече

Съвместно заседание на САК, ДС и КС / 23.11.2018 г.

Виж повече

Протокол №13 / 14.11.2018 г.

Виж повече

Протокол №12 / 16.10.2018 г.

Виж повече

Протокол №11 / 13.09.2018 г.

Виж повече

Протокол №10 / 13.08.2018 г.

Виж повече

Протокол №9 / 18.07.2018 г.

Виж повече

Протокол №8 / 20.06.2018 г.

Виж повече

Протокол №7 / 15.05.2018 г.

Виж повече

Протокол №6 / 11.04.2018 г.

Виж повече

Протокол №5 / 14.03.2018 г.

Виж повече

Протокол №4 / 23.02.2018 г.

Виж повече

Протокол №3 / 14.02.2018 г.

Виж повече

Протокол №2 / 23.01.2018 г.

Виж повече

Протокол №1 / 17.01.2018 г.

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com