Адвокатска колегия Хасково

Контакти

  • Вписани адвокати
  • Протоколи
  • Документи
  • Полезни връзки
  • Събития
  • Новини
  • Адвокатска колегия Хасково
  • Банкова сметка АК Хасково
  • Въпроси и предложения
 
АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ  - ХАСКОВО
6300 гр. Хасково
ул. " Хан Кубрат " 8, ет.4, офис 24
E-mail: office@hak.lex.bg;
тел/факс : (+359 38) 664 330;
(+359 886) 785906
Добринка Вълчева
Цветелина Тодорова
 
СТАЯ НА АДВОКАТА в Съдебна палата Хасково за РС служител на ХАК
Василка Вълкова - (0882) 697779
 
   
 
Председател
адв.Веска Запрянова :
(+359 884) 426 272
 
Зам. Председател
адв.Кирил Керанов
 
 
Секретар:
адв.Зоя Зарчева
 
     
 
 
 

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com