МЕНЮ

Обучения

Предстоящи обучения

на Адвокатска колегия Хасково
Обучения 2024
Тема Eлектронно дистанционно обучение на тема „Етика за съдии, прокурори и адвокати”
14май 00:00 ч.
-
30юни 00:00 ч.
Обучения 2024
Тема Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език) – V част София - ул. Калоян 8
31май 16:00 ч.
-
31май 17:30 ч.
Обучения 2024
Тема Подкуп – преглед на съдебната практика София - ул. Калоян 8
30май 13:00 ч.
-
30май 16:00 ч.
Обучения 2024
Тема Измененията в Част VII на ГПК относно производствата по граждански дела с международен елемент София - ул. Калоян 8
29май 13:00 ч.
-
29май 16:00 ч.
Обучения 2024
Тема Уебинар, свързан с новото законодателство на ЕС в сферата на противодействието срещу изпирането на пари, както и относно общите насоки към адвокатите
29май 10:00 ч.
-
29май 12:00 ч.
Обучения 2024
Тема Промените в производството по несъстоятелност и стабилизация София - ул. Калоян 8
28май 13:00 ч.
-
28май 16:00 ч.
Обучения 2024
Тема Дружество с променлив капитал София - ул. Калоян 8
27май 13:00 ч.
-
27май 16:00 ч.

Изминали обучения

на Адвокатска колегия Хасково
Обучения 23.05.2024
Тема Защитата на владението в актуалната практика на Върховния касационен съд София - ул. Калоян 8
Обучения 22.05.2024
Тема Установителни искове за установяване на факти с правно значение София - ул. Калоян 8
Обучения 15.05.2024
Тема Достиженията на правото на ЕС в областта на върховенството на правото – II част (съвместно с Центъра за изследване на демокрацията) София - ул. Калоян 8
Обучения 14.05.2024
Тема Достиженията на правото на ЕС в областта на върховенството на правото – I част (съвместно с Центъра за изследване на демокрацията) София - ул. Калоян 8
Обучения 11.05.2024
Тема Павловият иск. Актуална съдебна практика. с.Белащица, 4124 Пловдив
Обучения 10.05.2024
Тема Актуални практически проблеми по приложението на ЗОДОВ – по отношение отговорността на прокуратурата и съда за причинени вреди на гражданите и юридическите лица от незаконосъобразни действия и бездействия на органите на съдебната власт. Фактически състав София - ул. Калоян 8
Обучения 09.05.2024
Тема Усъвършенстване на медиационните техники и комуникаци – II част София - ул. Калоян 8
Обучения 08.05.2024
Тема Усъвършенстване на медиационните техники и комуникаци – I част София - ул. Калоян 8
Обучения 07.05.2024
Тема Уебинар на английски език на Комисията по семейно право и на Комисията по медиация на Федерацията на европейските адвокатури (FBE) на тема: „Семейна медиация и трансгранични ефективни решения“ София - ул. Калоян 8