Адвокатска колегия Хасково

Контролен съвет

  • Адвокатски съвет
  • Контролен съвет
  • Дисциплинарен съд
  • Структура

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

адв. Татяна Стоянова
Пальова-Господинова
председател

Виж повече

Атанас Христов Сепетлиев
адв. Атанас Христов
Сепетлиев
основен член

Виж повече

адв. Лиляна Димитрова
Сарова
основен член

Виж повече

адв. Надежда Борисова
Колева-Стойчева
основен член

Виж повече

адв. Спас Константинов
Спасов
основен член

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com