Адвокатска колегия Хасково

Контролен съвет

  • Адвокатски съвет
  • Контролен съвет
  • Дисциплинарен съд
  • Структура

Виж повече

Новини

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

адв. Татяна Стоянова
Пальова-Господинова
председател

Виж повече

Атанас Христов Сепетлиев
адв. Атанас Христов
Сепетлиев
основен член

Виж повече

адв. Лиляна Димитрова
Сарова
основен член

Виж повече

адв. Надежда Борисова
Колева-Стойчева
основен член

Виж повече

адв. Спас Константинов
Спасов
основен член

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com