Адвокатска колегия Хасково

Дисциплинарен съд

  • Адвокатски съвет
  • Контролен съвет
  • Дисциплинарен съд
  • Структура

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Таня Петрова Ванкова
адв. Таня Петрова
Ванкова
председател

Виж повече

адв. Боряна Радкова
Делчева
основен член

Виж повече

Васил Христов Лазов
адв. Васил Христов
Лазов
основен член

Виж повече

Владимир Георгиев Димитров
адв. Владимир Георгиев
Димитров
основен член

Виж повече

Галина Димитрова Чингарова
адв. Галина Димитрова
Чингарова
основен член

Виж повече

адв. Димитър Георгиев
Аврамов
основен член

Виж повече

адв. Лидия Нешева
Стоянова
основен член

Виж повече

адв. Любомир Гочев
Лозков
основен член

Виж повече

адв. Смиляна Николова
Нитова-Кръстева
основен член

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com