Адвокатска колегия Хасково

Събития

  • Вписани адвокати
  • Протоколи
  • Документи
  • Полезни връзки
  • Новини

Виж повече

Новини

               В ДВ бр.100 от 04.12.2018г. на стр.64 е обнародвана Покана за Общо отчетно - изборно събрание на АК Хасково: Адвокатски съвет на Адвокатската колегия-Хасково, на основание чл.89, т.1 , вр. чл.81, ал.1 от ЗА  свиква редовно Общо отчетно – изборно събрание на колегията на 2 6 .01.201 9 год. и 27.01.2019г....

СИНАЯ - БУКУРЕЩ - БРАШОВ

Адвокатска колегия Хасково проведе изнесен семинар на тема " Проблеми на заповедно производство по ГПК" с лектор адв. Десислава Иванова Филипова, адвокат от АК Хасково - 28.10.2016г. - 30.10.2016г. - гр.Синая, гр.Букорещ, гр.Брашов

Виж повече

РИЛСКИТЕ ЕЗЕРА

Виж повече

КОЛЕДНО ПАРТИ 2017 ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

Виж повече

КОЛЕДНО ПАРТИ 2016 ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

Виж повече

БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ, ПЕЩЕРА "ВЕНЕЦА", ПЕЩЕРА "МАГУРА"

06.10.2017г. - 08.10.2017г.

Виж повече

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ

С решение на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия Хасково се създаде   РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ за предоставяне на безплатна правна помощ на физически лица от уязвими социални групи от Хасковска област чрез предоставяне на консултации от адвокати, вписани в...

Виж повече

БУДВА - КОТОР - ДУБРОВНИК

АС Хасково проведе семинар на тема „ Обжалване индивидуални административни актове по КСО“  с лектор Венелин Карев Челебиев - адвокат от АК Хасково, 01.06.2017г. – 04.06.2017г. в Будва, Черна Гора

Виж повече

КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ, ТРОЯНСКИ МАНАСТИР

Деветашка пещера - Крушунските водопади - Троянски манастир „Успение Богородично“   17.09.2016г. - 18.09 2016г.

Виж повече

ДУРАС, АЛБАНИЯ

АК Хасково проведе изнесен семинар на тема „ Видове закрила, предоставяна на чужденци на територията на Република България съгласно Закона за убежището и бежанците. Права и задължения на чужденците“, с лектор адв. Веска Георгиева Запрянова - Председател на САК Хасково, ...

Виж повече

КОЛЕДНО ПАРТИ 2015 ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

Виж повече

1 2 >>

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com