Адвокатска колегия Хасково

Адвокатски съвет

  • Адвокатски съвет
  • Контролен съвет
  • Дисциплинарен съд
  • Структура

Виж повече

Новини

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

адв. Меглена Хари Гунчева
адв. Меглена Хари
Гунчева
председател

Виж повече

адв. Магдалена Павлова
Колева
зам.председател

Виж повече

адв. Зоя Петрова Зарчева
адв. Зоя Петрова
Зарчева
секретар

Виж повече

адв. Гергана Димова
Георгиева
основен член

Виж повече

адв. Димо Райнов
Стоянов
основен член

Виж повече

адв. Михаил Атанасов
Милчев
основен член

Виж повече

адв. Татяна Стоянова
Пальова-Господинова
основен член

Виж повече

адв. Галина Димитрова Чингарова
адв. Галина Димитрова
Чингарова
резервен член

Виж повече

адв. Смиляна Николова
Нитова-Кръстева
резервен член

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com