Адвокатска колегия Хасково

Адвокатски съвет

  • Адвокатски съвет
  • Контролен съвет
  • Дисциплинарен съд
  • Структура

Виж повече

Новини

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

адв. Веска Георгиева Запрянова
адв. Веска Георгиева
Запрянова
председател

Виж повече

адв. Кирил Христозов Керанов
адв. Кирил Христозов
Керанов
зам.председател

Виж повече

адв. Зоя Петрова
Зарчева
секретар

Виж повече

адв. Гергана Димова
Георгиева
основен член

Виж повече

адв. Добри Григоров
Рангелов
основен член

Виж повече

адв. Маргарита Гинева
Раева
основен член

Виж повече

адв. Милена Миткова Петкова
адв. Милена Миткова
Петкова
основен член

Виж повече

адв. Венелин Карев
Челебиев
резервен член

Виж повече

адв. Десислава Николаева
Костова
резервен член

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com