Адвокатска колегия Хасково

Адвокатски съвет

  • Адвокатски съвет
  • Контролен съвет
  • Дисциплинарен съд
  • Структура

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

адв. Меглена Хари Гунчева
адв. Меглена Хари
Гунчева
председател

Виж повече

адв. Магдалена Павлова
Колева
зам.председател

Виж повече

адв. Зоя Петрова Зарчева
адв. Зоя Петрова
Зарчева
секретар

Виж повече

адв. Гергана Димова Георгиева
адв. Гергана Димова
Георгиева
основен член

Виж повече

адв. Димо Райнов
Стоянов
основен член

Виж повече

адв. Михаил Атанасов
Милчев
основен член

Виж повече

адв. Татяна Стоянова
Пальова-Господинова
основен член

Виж повече

адв. Галина Димитрова Чингарова
адв. Галина Димитрова
Чингарова
резервен член

Виж повече

адв. Смиляна Николова
Нитова-Кръстева
резервен член

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com