Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

               В ДВ бр.100 от 04.12.2018г. на стр.64 е обнародвана Покана за Общо отчетно - изборно събрание на АК Хасково: Адвокатски съвет на Адвокатската колегия-Хасково, на основание чл.89, т.1 , вр. чл.81, ал.1 от ЗА  свиква редовно Общо отчетно – изборно събрание на колегията на 2 6 .01.201 9 год. и 27.01.2019г....

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 8229736
адв.Димитър Георгиев Аврамов
Хасково, ул. "Драгоман" 14, ет. 2
e-mail: avramov.d@abv.bg

Виж повече

Телефон: (03781) 3062
адв.Богомил Марков Аладжов
Симеоновград, ул. "Генерал Скобелев" 3

Виж повече

Телефон: (088) 7388113
адв.Велин Христов Александров
Харманли, пл. "Възраждане" №6
e-mail: alexandrov@gbg.bg

Виж повече

Телефон: (088) 991883
адв.Александра Петкова Алексиева
Хасково, ул. "Преслав" 28, ет. 2, офис. 13
e-mail: aaleksieva1987@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 6156586
адв.Белкъз Наим Алим
Хасково, ул. "Еделвайс" 23

Виж повече

Телефон: (038) 664648
GSM: 0887 363223
адв.Огнян Ванчев Ангелов
Хасково, бул. "България" 142, вх. А, ет. 1
e-mail: og.angelov@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0878) 300370
адв.Виолета Пламенова Ангелова
Хасково, ул. "Вършец" 8 партер

Виж повече

Телефон: (038) 664648
адв.Ивалена Огнянова Ангелова
Хасково, бул." България" №142, вх.А, ет.1
e-mail: ivalena.angelova@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com