Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0887712128
адв.Ганка Илева Драганова
Хасково, ул."Преслав" №24, ет. 2, офис 10
e-mail: g.i.draganova@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0361) 62676
адв.Даниел Атанасов Дуков
Хасково, бул. "България" 146, вх. Б, ет. 2, офис 9
e-mail: dukov.d@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0884) 979720
адв.Веселин Иванов Дюлгеров
Хасково, ул. "Преслав" №35
e-mail: veselindiulgerov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0888) 220743
адв.Димчо Иванов Дяков
Хасково, ул. Патриарх Евтимий 11

Виж повече

Телефон: (088) 6037206
адв.Диана Росянова Дякова
Харманли, бул. "България" 57, ет. 1, офис 6
e-mail: dianad98@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888 127103
адв.Мария Анастасова Дянкова
Свиленград, ул. "Преображенско въстание" №8
e-mail: maria_anastasova1985@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 9754889
адв.Мария Христова Дянкова
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 15
e-mail: Mariad75@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0379) 77700
адв.Георги Добрев Еленков
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 10
e-mail: georgielenkov.bglawyer@gmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com