Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0899904669
адв.Веселина Добрева Добрева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: advokatdobreva@abv.bg

Виж повече

адв.Добромир Костов Добчев
GSM: 0899397936
адв.Добромир Костов Добчев
Димитровград, ул. Простор, бл. 10, вх. А, ап. 1, ет. 1
e-mail: dobromir.k.d@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 515000
адв.Неда Илиева Дончева
Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" №5А
e-mail: neda_doncheva@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887712128
адв.Ганка Илева Драганова
Хасково, ул."Преслав" №24, ет. 2, офис 10 и гр. Раднево, ул."М. Станев" 2, офис-партер
e-mail: g.i.draganova@gmail.com

Виж повече

Телефон: 036162676
GSM: 0888604682
адв.Даниел Атанасов Дуков
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16 , офис. №7/гр.Кърджали, бул."България" №47, кс "Орфей" ет.2, оф.2
e-mail: dukov.d@abv.bg

Виж повече

GSM: (0988) 961523
адв.Десислава Даниелова Дукова
Хасково, ул."Васил Друмев" №16, офис 7 и гр.София, общ.Столична, район Средец, ул."Цар Иван Шишман" №8
e-mail: desislavadd@abv.bg

Виж повече

GSM: 0884979720
адв.Веселин Иванов Дюлгеров
Хасково, ул. "Преслав" №35
e-mail: veselindiulgerov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888220743
адв.Димчо Иванов Дяков
Хасково, ул. Патриарх Евтимий 11
e-mail: ts.hubenov@bnp.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com