Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0886037206
адв.Диана Росянова Дякова
Харманли, бул. "България" 57, ет. 1, офис 6
e-mail: dianad98@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889754889
адв.Мария Христова Дянкова
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 15
e-mail: Mariad75@abv.bg

Виж повече

GSM: 0878249372
адв.Ваня Ангелова Евтимова
Хасково, гр. Хасково, бул. "Сан Стефано" №3А, Ет.1, офис 14
e-mail: vania.shubelieva@gmail.com

Виж повече

Телефон: 037977700
GSM: 0889999933
адв.Георги Добрев Еленков
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 10
e-mail: georgielenkov.bglawyer@gmail.com

Виж повече

GSM: 0887226222
адв.Лейла Айнур Елмаз
Хасково, ул. "Преслав" №28, ет.1, оф.5
e-mail: leyla.elmaz@hotmail.com

Виж повече

GSM: 0898672721
адв.Ростислава Захариева Жекова
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3, офис 2
e-mail: slava31@abv.bg

Виж повече

адв.Станислав Михов Желев
GSM: 0898413712
адв.Станислав Михов Желев
Харманли, ул. "Петко Каравелов" 7
e-mail: mihovi@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038622997
GSM: 0899979697
адв.Георги Иванов Желязков
Хасково, ул. "Райко Даскалов" 27
e-mail: plimoti@dir.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com