Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0887) 226222
адв.Лейла Айнур Елмаз
Хасково, ул. "Веслец" №1
e-mail: leyla.elmaz@hotmail.com

Виж повече

Телефон: (089) 8672721
адв.Ростислава Захариева Жекова
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3, офис 2
e-mail: slava31@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 9531916
адв.Живко Господинов Желев
Симеоновград, ул. "Търговска" 13

Виж повече

адв.Станислав Михов Желев
GSM: 0898 413 712
адв.Станислав Михов Желев
Харманли, ул. "Петко Каравелов" 7
e-mail: mihovi@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 622997
адв.Георги Иванов Желязков
Хасково, ул. "Райко Даскалов" 27
e-mail: plimoti@dir.bg

Виж повече

Телефон: (02) 9889180
адв.Захари Нанев Желязков
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 1, офис 2
e-mail: z.jeliazkov@abv.bg

Виж повече

адв.Веска Георгиева Запрянова
Телефон: (038) 624177
GSM: 0888925020
адв.Веска Георгиева Запрянова
Хасково, ул. "Велико Търново" 12
e-mail: veska_zaprianova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899 / 35 66 56
адв.Екатерина Запрянова Запрянова
Хасково, ул. "Цар Освободител" 16
e-mail: ekaterina_zaprianova@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com