Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 029889180
адв.Захари Нанев Желязков
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 1, офис 2
e-mail: z.jeliazkov@abv.bg

Виж повече

адв.Бойко  Василев Живков
GSM: 0888948280
адв.Бойко Василев Живков
Димитровград, ул. "Цар Симеон" №6, вх.Б, ет.1, ап.2
e-mail: boyko_zhivkov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0894) 741914
адв.Георги Марио Загорски
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16, офис 7 и гр.София, ул."Васил Априлов" №17
e-mail: georgiz0108@gmail.com

Виж повече

адв.Веска Георгиева Запрянова
Телефон: 038624177
GSM: 0888925020
адв.Веска Георгиева Запрянова
Хасково, ул. "Велико Търново" 12
e-mail: veska_zaprianova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899356656
адв.Екатерина Запрянова Запрянова
Хасково, ул. "Цар Освободител" 16
e-mail: ekaterina_zaprianova@abv.bg

Виж повече

адв.Надежда  Валентинова Зарева-Ванчева
GSM: (0885) 827543
адв.Надежда Валентинова Зарева-Ванчева
Хасково, ул. „Преслав“ 24, ет. 3, кантора 7, 6300 Хасково Център, Хасково, България
e-mail: nadezhda.zareva@gmail.com

Виж повече

GSM: 0887273116
адв.Георги Миланов Зарчев
Хасково, бул. "България" 150, ет. 5, офис 501, ет. 5
e-mail: zarcheff@abv.bg

Виж повече

адв.Зоя Петрова Зарчева
GSM: 0888217463
адв.Зоя Петрова Зарчева
Хасково, бул. "България" 150, ет. 5, офис 501
e-mail: zzarcheva@yahoo.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com