Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

адв.Зоя Петрова Зарчева
GSM: (0888) 217 463
адв.Зоя Петрова Зарчева
Хасково, бул. "България" 150, ет. 5, офис 501
e-mail: zzarcheva@yahoo.com

Виж повече

Телефон: 0379/6 30 36
GSM: (0888) 679 095
адв.Донка Георгиева Зафирова
Свиленград, бул. "българия" №42
e-mail: donka_zf@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 631485
GSM: (0889) 515 541
адв.Димитър Борисов Захариев
Хасково, ул. Стара планина 55, вх. А, ет. 3, ап. 18
e-mail: dimbordim@dir.bg

Виж повече

Телефон: (038) 662 873
GSM: (0888) 610 946
адв.Таня Трендафилова Захариева
Хасково, ул. "П. Р. Славейков" 3
e-mail: tania_zah@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 722 519
адв.Светлана Иванова Званчева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: svet_adv@abv.bg

Виж повече

GSM: (0878) 219 202
адв.Милена Горанова Зетова
Димитровград, ул." Цар Борис I" № 5
e-mail: milenazetova1@gmail.com

Виж повече

GSM: (0878) 638 283
адв.Божидар Стамов Иванов
Димитровград, ул. "Г. С. Раковски" 17, ет. 1, офис. 1
e-mail: bobilex@abv.bg

Виж повече

GSM: (0899) 808 321
адв.Георги Горанов Иванов
Хасково, ул. "Цариброд" 3
e-mail: georgi.goranov@dir.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com