Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (087) 8638283
адв.Божидар Стамов Иванов
Димитровград, ул. "Г. С. Раковски" 17, ет. 1, офис. 1
e-mail: bobilex@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 9808321
адв.Георги Горанов Иванов
Хасково, ул. "Цариброд" 3
e-mail: georgi.goranov@dir.bg

Виж повече

Телефон: (089) 8280114
адв.Иван Сребрев Иванов
Димитровград, ул. "Цар Борис I" 5, кантора 20
e-mail: ivan.srebrev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 663812
адв.Иван Николов Иванов
Хасково, ул. "Добруджа" №30
e-mail: ivanov_genev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 7222993
адв.Иван Атанасов Иванов
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 1, ет.1, офис 8
e-mail: ivanivanov_sv@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 6622222
адв.Иван Маринов Иванов
Димитровград, ул. "Петър Берон" 5, вх. Б, ап. 7
e-mail: ivanov_konsult@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8656128
адв.Иван Йосифов Иванов
Хасково, ул. "Пещера" 2
e-mail: ivan_y_ivanov@hotmail.com

Виж повече

GSM: 0899 161 171
адв.Станислав Иванов Иванов
Пловдив, ул."Гевгели" 25
e-mail: stanbe@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com