Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (089) 9808321
адв.Георги Горанов Иванов
Хасково, ул. "Цариброд" 3
e-mail: georgi.goranov@dir.bg

Виж повече

Телефон: (089) 8280114
адв.Иван Сребрев Иванов
Димитровград, ул. "Цар Борис I" 5, кантора 20

Виж повече

Телефон: (088) 6622222
адв.Иван Маринов Иванов
Димитровград, ул. "Петър Берон" 5, вх. Б, ап. 7
e-mail: ivanov_konsult@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 7222993
адв.Иван Атанасов Иванов
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 1, ет.1, офис 8
e-mail: ivanivanov_sv@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8656128
адв.Иван Йосифов Иванов
Хасково, ул. "Пещера" 2
e-mail: ivan_y_ivanov@hotmail.com

Виж повече

Телефон: (038) 663812
адв.Иван Николов Иванов
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис 2
e-mail: ivanov_genev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899 161 171
адв.Станислав Иванов Иванов
Пловдив, ул."Гевгели" 25
e-mail: stanbe@abv.bg

Виж повече

адв.Тодор Динков Иванов
Телефон: (038) 622 741
GSM: (0878) 707 677
адв.Тодор Динков Иванов
Димитровград, ул. "Цар Борис I" №8, Вх.А, Ет. 2
e-mail: todor_d_ivanov@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com