Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

адв.Боряна Деанова Иванова
GSM: 0886506104
адв.Боряна Деанова Иванова
Димитровград, ул. " Цар Борис I" №8, Ет.2
e-mail: boryana.d.georgieva@gmail.com

Виж повече

Телефон: 029804338
GSM: 0887971079
адв.Красимира Петрова Иванова
Хасково, ул. "Патриарх Евтимий" 9
e-mail: krasimira.ivanova@corporate-lawfirm.bg

Виж повече

GSM: 0889912256
адв.Светлана Христова Иванова
Трявна, ул. "Ангел Кънчев" 42
e-mail: svetlanahristov@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038622741
GSM: 0879423265
адв.Милен Михайлов Икономов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" №8, ет.4, оф.23
e-mail: ikonomoff74@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898796641
адв.Иван Георгиев Илиев
Димитровград, ул. "Цар Борис I" 5, ет. 4, офис 19
e-mail: ivangiliev@mail.bg

Виж повече

GSM: 0885250466
адв.Диана Динкова Инджова
Димитровград, бул. "Георги Сава Раковски" 16 -Б, ет. 2
e-mail: dianaindzhova@gmail.com

Виж повече

GSM: 0898589789
адв.Борислав Петров Йорданов
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 3
e-mail: b.yordanov_1961@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887322786
адв.Йордан Стайков Йорданов
Хасково, ул. "Драгоман" 14, ет. 2
e-mail: jordan_jsj@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com