Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (02) 9804338
GSM: (0887) 971 079
адв.Красимира Петрова Иванова
Хасково, ул. "Патриарх Евтимий" 9
e-mail: krasimira_pk@abv.bg

Виж повече

GSM: (0889) 912 256
адв.Светлана Христова Иванова
Трявна, ул. "Ангел Кънчев" 42
e-mail: svetlanahristov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 622 741
GSM: (0879) 423 265
адв.Милен Михайлов Икономов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" №8, ет.4, оф.23
e-mail: ikonomoff74@abv.bg

Виж повече

GSM: (0898) 796 641
адв.Иван Георгиев Илиев
Димитровград, ул. "Цар Борис I" 5, ет. 4, офис 19
e-mail: ivangiliev@mail.bg

Виж повече

GSM: (0885) 250 466
адв.Диана Динкова Инджова
Димитровград, бул. "Георги Сава Раковски" 16 -Б, ет. 2
e-mail: dianaindzhova@gmail.com

Виж повече

GSM: (0898) 589 789
адв.Борислав Петров Йорданов
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 3
e-mail: b.yordanov_1961@abv.bg

Виж повече

GSM: (0887) 322 786
адв.Йордан Стайков Йорданов
Хасково, ул. "Драгоман" 14, ет. 2
e-mail: stayman007@gmail.com

Виж повече

GSM: (0887) 949 775
адв.Станислав Йорданов Йорданов
Хасково, ул. "Драгоман" 14, ет. 2
e-mail: stayman@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com