Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (0887) 949775
адв.Станислав Йорданов Йорданов
Хасково, ул. "Драгоман" 14, ет. 2
e-mail: stayman@abv.bg

Виж повече

Телефон: (087) 8627202
адв.Анастасия Стефанова Йорданова
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 3
e-mail: anastasia_1972@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8644778
адв.Людмила Динкова Каишева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис 24
e-mail: l_kaisheva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0379) 74663
адв.Стефан Михайлов Калайджиев
Свиленград, ул. "Капитан Петко войвода" 1
e-mail: s_kala@abv.bg

Виж повече

Телефон: (087) 8504580
адв.Петинка Костадинова Капасъзова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" №1, офис 5
e-mail: kapasazov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8751920
адв.Димитър Костадинов Карагьозов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: dkkaragyozov@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0887) 125914
адв.Радка Николаева Карагьозова
Хасково, бул. "Съединение" 10, етаж 1, офис 37
e-mail: karagyozova_radka@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0886) 548253
адв.Гергана Трифонова Караджонова - Писарова
Свиленград, ул. "Ал. Стамболийски" 9
e-mail: gerikaradjonova@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com