Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (0879) 314 721
адв.Анастасия Стефанова Йорданова
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 3
e-mail: anastasia_1972@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0379) 74663
GSM: (0888) 801 026
адв.Стефан Михайлов Калайджиев
Свиленград, ул. "Капитан Петко войвода" 1
e-mail: s_kala@abv.bg

Виж повече

GSM: (0889) 422 206
адв.Петинка Костадинова Капасъзова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" №1, офис 5
e-mail: kapasazov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (02) 98119119
GSM: (0888) 751 920
адв.Димитър Костадинов Карагьозов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: karagyozov@mitko.info

Виж повече

GSM: (0887) 125 914
адв.Радка Николаева Карагьозова - Вунова
Хасково, бул. "Съединение" 10, етаж 1, офис 37
e-mail: karagyozova_radka@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 104 096
адв.Гергана Трифонова Караджонова - Писарова
Свиленград, ул. "Ал. Стамболийски" 9
e-mail: gerikaradjonova@abv.bg

Виж повече

GSM: (0889) 397 149
адв.Татяна Христова Картулева
Димитровград, бул. "Георги Сава Раковски" 16, търговски комплекс, ет. 2, офис 2
e-mail: tkart@abv.bg

Виж повече

Телефон: (03781) 2525
GSM: (0899) 947 222
адв.Пенка Вълчева Каснакова-Димитрова
Симеоновград, ул. Янко Сакъзов 24
e-mail: stiviagro@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com