Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (0886) 548253
адв.Гергана Трифонова Караджонова - Писарова
Свиленград, ул. "Ал. Стамболийски" 9
e-mail: gerikaradjonova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 9397149
адв.Татяна Христова Картулева
Димитровград, бул. "Георги Сава Раковски" 16, търговски комплекс, ет. 2, офис 2
e-mail: tkart@abv.bg

Виж повече

Телефон: (03781) 2525
адв.Пенка Вълчева Каснакова-Димитрова
Симеоновград, ул. Янко Сакъзов 24
e-mail: stiviagro@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0898) 677041
адв.Валентина Тодорова Катранджиева
Ивайловград, ул. "Георги Димитров" 36-1
e-mail: vdlechek@abv.bg

Виж повече

адв.Кирил Христозов Керанов
Телефон: (0887) 497208
адв.Кирил Христозов Керанов
Хасково, ул. Добруджа №10, Вх.Б, Ет.1, офис 5
e-mail: advkeranov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 622805
адв.Кръстю Петев Керемедчиев
Хасково, бул. "Раковски" 29, ап. 5

Виж повече

Телефон: (088) 9720777
адв.Петър Власаков Кесов
Хасково, ул. "Стефан Стамболов" 27, ет. 6
e-mail: simvaspatent@hotmail.com

Виж повече

Телефон: (0898) 701444
адв.Кирил Тенчев Кирев
Хасково, ул. "Преслав" 28, ет. 3, офис. 17
e-mail: kkirev@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com