Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 9397149
адв.Татяна Христова Картулева
Димитровград, бул. "Георги Сава Раковски" 16, търговски комплекс, ет. 2, офис 2
e-mail: tkart@abv.bg

Виж повече

Телефон: (03781) 2525
адв.Пенка Вълчева Каснакова-Димитрова
Симеоновград, ул. Янко Сакъзов 24
e-mail: stiviagro@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0898) 677041
адв.Валентина Тодорова Катранджиева
Ивайловград, ул. "Георги Димитров" 36-1
e-mail: vdlechek@abv.bg

Виж повече

адв.Кирил Христозов Керанов
Телефон: (0887) 497208
адв.Кирил Христозов Керанов
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16 , офис. №7
e-mail: advkeranov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 622805
адв.Кръстю Петев Керемедчиев
Хасково, бул. "Раковски" 29, ап. 5

Виж повече

Телефон: (088) 9720777
адв.Петър Власаков Кесов
Хасково, ул. "Стефан Стамболов" 27, ет. 6
e-mail: simvaspatent@hotmail.com

Виж повече

Телефон: (0898) 701444
адв.Кирил Тенчев Кирев
Хасково, ул. "Преслав" 28, ет. 3, офис. 17
e-mail: kkirev@abv.bg

Виж повече

адв.Пламен Кирилов Киряков
Бургас, бул. "Стефан Стамболов" 45, вх. 2, ет. 2
e-mail: plamen_kiryakov@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com