Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (038) 622805
GSM: (0898) 367 360
адв.Кръстю Петев Керемедчиев
Хасково, бул. "Раковски" 29, ап. 5
e-mail: kpetev@abv.bg

Виж повече

GSM: (0889) 720 777
адв.Петър Власаков Кесов
Хасково, ул. "Стефан Стамболов" 27, ет. 6
e-mail: simvaspatent@hotmail.com

Виж повече

GSM: (0898) 701 444
адв.Кирил Тенчев Кирев
Хасково, ул. "Преслав" 28, ет. 3, офис. 17
e-mail: kkirev@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 707 737
адв.Пламен Кирилов Киряков
Бургас, бул. "Стефан Стамболов" 45, вх. 2, ет. 2
e-mail: plamen_kiryakov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0877) 688 918
адв.Борислав Димитров Кобуров
Хасково, бул. " Васил Левски" , Бл.34, Вх. А, Ет.7, Ап.51
e-mail: bkoburov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0898) 688 962
адв.Цанко Ненов Козлов
Хасково, ул. "Козлодуй" 1

Виж повече

GSM: (0989) 955 751
адв.Диляна Павлинова Койчева
Хасково,
e-mail: adv_koycheva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0379) 71236
GSM: (0888) 760 464
адв.Таня Георгиева Коларова-Великова
Свиленград, ул. "Г. Скрижовски" 1
e-mail: taniasv@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com