Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 0876336226
GSM: 0876422207
адв.Петинка Костадинова Капасъзова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" №1, офис 5
e-mail: kapasazov@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0298119119
GSM: 0888751920
адв.Димитър Костадинов Карагьозов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: dkkaragyozov@gmail.com

Виж повече

GSM: 0887125914
адв.Радка Николаева Карагьозова - Вунова
Хасково, бул. "Съединение" 10, етаж 1, офис 37
e-mail: karagyozova_radka@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0886548253
GSM: 0898548253
адв.Гергана Трифонова Караджонова - Писарова
Свиленград, ул. "Ал. Стамболийски" 9
e-mail: gerikaradjonova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889397149
адв.Татяна Христова Картулева
Димитровград, бул. "Георги Сава Раковски" 16, търговски комплекс, ет. 2, офис 2
e-mail: tkart@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0877829222
GSM: 0899947222
адв.Пенка Вълчева Каснакова - Димитрова
Симеоновград, ул. "Янко Сакъзов" 24
e-mail: stiviagro@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898677041
адв.Валентина Тодорова Катранджиева
Ивайловград, ул. "Георги Димитров" 36-1
e-mail: vdlechek@abv.bg

Виж повече

адв.Кирил Христозов Керанов
GSM: 0887497208
адв.Кирил Христозов Керанов
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16 , офис. №7
e-mail: advkeranov@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com