Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (03781) 2525
адв.Пенка Вълчева Каснакова-Димитрова
Симеоновград, ул. Янко Сакъзов 24
e-mail: stiviagro@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0898) 677041
адв.Валентина Тодорова Катранджиева
Ивайловград, ул. "Георги Димитров" 36-1
e-mail: vdlechek@abv.bg

Виж повече

адв.Кирил Христозов Керанов
Телефон: (0887) 497208
адв.Кирил Христозов Керанов
Хасково, ул. Добруджа №10, Вх.Б, Ет.1, офис 5
e-mail: advkeranov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 622805
адв.Кръстю Петев Керемедчиев
Хасково, бул. "Раковски" 29, ап. 5

Виж повече

Телефон: (088) 9720777
адв.Петър Власаков Кесов
Хасково, ул. "Стефан Стамболов" 27, ет. 6
e-mail: simvaspatent@hotmail.com

Виж повече

Телефон: (0898) 701444
адв.Кирил Тенчев Кирев
Хасково, ул. "Преслав" 28, ет. 3, офис. 17
e-mail: kkirev@abv.bg

Виж повече

адв.Пламен Кирилов Киряков
Бургас, бул. "Стефан Стамболов" 45, вх. 2, ет. 2
e-mail: plamen_kiryakov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0877)688918
адв.Борислав Димитров Кобуров
Хасково, бул. " Васил Левски" , Бл.34, Вх. А, Ет.7, Ап.51
e-mail: bkoburov@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com