Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0885) 578 190
адв.Николай Ников Бабачев
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, офис 101 А
e-mail: n_n_babachev@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 773 379
адв.Софинка Вълчева Баланова
Хасково, ул. "Розова долина" №23
e-mail: sophie_balanova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0379) 77781
GSM: (0885) 472 558
адв.Владимир Николов Бамбалов
Свиленград, ул. "Трети март" 20
e-mail: vladi_bam@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037518579
GSM: 0988870735
адв.Радка Христова Бамбалова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" №1, Ет.1, офис 6
e-mail: radkadragova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (02) 8983489
адв.Мария Николаева Басменкова
Хасково, ул. "Г. Кирков" 12, гр. София, ж.к. "Надежда", бл. 125, вх. Б, ап. 35

Виж повече

GSM: (0889) 901 290
адв.Пламен Богданов Богданов
Свиленград, ул. "Преображенско въстание" 12
e-mail: bogdanov1970@abv.bg

Виж повече

GSM: (0885) 529 409
адв.Маргарита Йорданова Богданова-Димитрова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 2, офис 7
e-mail: marga_bogd@abv.bg

Виж повече

GSM: (0887) 388 830
адв.Керка Георгиева Богоева
Хасково, ул. Страшимир 14-16, ет. 5, гр. Бургас, ул. "Александровска" 115, вх. Б, ет. 3, ап. 7
e-mail: k.bogoeva@gmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com