Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (087) 8390362
адв.Венета Жекова Атанасова
Хасково, Бизнес център, ет. 4, гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 42, ет. 1, офис. 1
e-mail: vega@lex.bg

Виж повече

GSM: (0889) 634865
адв.Цветелина Атанасова Атанасова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" №1, ет.1, офис 13
e-mail: cvetelina_aa@abv.bg

Виж повече

GSM: (0878) 936885
адв.Дарина Николова Атанасова - Иванова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 4
e-mail: atanasovadarina@gmail.com

Виж повече

Телефон: (088) 5895354
адв.Илия Стойчев Бабаджанов
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 15
e-mail: iliababadjanov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 578190
адв.Николай Ников Бабачев
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, офис 101 А
e-mail: n_n_babachev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 9957925
адв.Цветинка Коцева Бакалова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 19
e-mail: ivan_bakalov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0379) 77781
адв.Владимир Николов Бамбалов
Свиленград, ул. "Трети март" 20
e-mail: vladi_bam@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037518579
GSM: 0988870735
адв.Радка Христова Бамбалова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" №1, Ет.1, офис 6
e-mail: radkadragova@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com