Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0889720777
адв.Петър Власаков Кесов
Хасково, ул. "Стефан Стамболов" 27, ет. 6
e-mail: simvaspatent@hotmail.com

Виж повече

GSM: 0898701444
адв.Кирил Тенчев Кирев
Хасково, ул. "Преслав" 28, ет. 3, офис. 17
e-mail: kkirev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888707737
адв.Пламен Кирилов Киряков
Бургас, бул. "Стефан Стамболов" 45, вх. 2, ет. 2
e-mail: plamen_kiryakov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0877688918
адв.Борислав Димитров Кобуров
Хасково, бул. " Васил Левски" , Бл.34, Вх. А, Ет.7, Ап.51 и гр.Пловдив, , ул. "Нестор Хаджиев" №57
e-mail: bkoburov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898955751
адв.Диляна Павлинова Койчева
Хасково, гр.Хасково, ул."Славянска" №19, ап.3; гр. Поморие, ул. Солна № 46, партер.
e-mail: adv_koycheva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037971236
GSM: 0888760464
адв.Таня Георгиева Коларова - Великова
Свиленград, ул. "Г. Скрижовски" 1
e-mail: taniasv@abv.bg

Виж повече

GSM: (0882) 426240
адв.Захари Петров Колев
Димитровград, ул. "Вилхелм Пик" №9 и гр.Чирпан, ул."Георги Димитров" №26А
e-mail: zah.kolev@gmail.com

Виж повече

Телефон: 039160599
GSM: 0888108020
адв.Николай Стоянов Колев
Крепост, ул. "Клокотница" №10
e-mail: nikolaykolev1959@gmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com