Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (089) 3337038
адв.Цанко Ненов Козлов
Хасково, ул. "Козлодуй" 1

Виж повече

GSM: +359898955751
адв.Диляна Павлинова Койчева
Хасково,
e-mail: adv_koycheva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0379) 71236
адв.Таня Георгиева Коларова-Великова
Свиленград, ул. "Г. Скрижовски" 1
e-mail: taniasv@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0391) 60599
адв.Николай Стоянов Колев
Димитровград, ул. "Цар Борис I" 7, ет. 2, офис 3
e-mail: advmkoleva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 4695533
адв.Райко Николаев Колев
Хасково, сградата на НТС, офис. 309, гр. Казанлък, ул. "Васил Априлов" 2

Виж повече

Телефон: (087) 8210172
адв.Вера Ангелова Колева
Хасково, ул. "Велико Търново" 12
e-mail: vakoleva79@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0882) 747200
адв.Жана Желязкова Колева
Димитровград, бул. "Стефан Стамболов" 7-Б-20
e-mail: jana.koleva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0391) 60599
адв.Магдалена Павлова Колева
Димитровград, ул. "Цар Борис I" 7, ет. 2, офис 3
e-mail: advmkoleva@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com