Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0877) 830 689
адв.Даниела Димитрова Колинс
Димитровград, ул. Патриарх Евтимий 14, вх. Г, ап. 12
e-mail: daniela.collins@abv.bg

Виж повече

Телефон: (032) 626377
GSM: (0878) 473 749
адв.Диан Георгиев Костадинов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: kostadinov@kplaw-bg.com

Виж повече

GSM: (0888) 875 062
адв.Константин Атанасов Костадинов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 13
e-mail: kkostadinov.lawoffice@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0391) 66926
GSM: (0889) 204 666
адв.Коста Илев Костов
Димитровград, бул. "Г.С. Раковски" 13, ет. 3, кантора 22
e-mail: kkostovi@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 957 940
адв.Коста Василев Костов
Симеоновград, ул. "Търговска" №17, ет 2

Виж повече

Телефон: (0391) 98544
GSM: (0887) 433 024
адв.Десислава Николаева Костова
Димитровград, бул. "Цар Борис I ви" , Бл.8, Вх. А, Ет.0, търговски обект 3
e-mail: desislava_kostova@abv.bg

Виж повече

GSM: (0876) 609 767
адв.Илиян Иванов Костовски
Хасково, ул. "Хан Кубрат" №8, ет.4, оф.23
e-mail: iliian.kostovski@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0391) 22049
GSM: (0884) 766 738
адв.Кръстю Георгиев Кръстев
Димитровград, ул. "Емилян Станев" 9, вх. А, ап. 12
e-mail: advokat_kristev@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com