Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (0391) 60599
адв.Магдалена Павлова Колева
Димитровград, ул. "Цар Борис I" 7, ет. 2, офис 3
e-mail: advmkoleva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0373) 88991
адв.Надежда Борисова Колева-Стойчева
Харманли, ул. "Янко Сакъзов" 8
e-mail: nbk_koleva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0877) 830689
адв.Даниела Димитрова Колинс
Димитровград, ул. Патриарх Евтимий 14, вх. Г, ап. 12
e-mail: daniela.collins@abv.bg

Виж повече

Телефон: (032) 626377
адв.Диан Георгиев Костадинов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: kostadinov@kplaw-bg.com

Виж повече

GSM: (0888) 875062
адв.Константин Атанасов Костадинов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 14
e-mail: kkostadinov.lawoffice@gmail.com

Виж повече

GSM: (0888) 957 940
адв.Коста Василев Костов
Симеоновград, ул. "Търговска" №17, ет 2

Виж повече

Телефон: (0391) 66926
адв.Коста Илев Костов
Димитровград, бул. "Г.С. Раковски" 13, ет. 3, кантора 22
e-mail: kkostovi@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0391) 98544
GSM: (0887) 433 024
адв.Десислава Николаева Костова
Димитровград, бул. "Цар Борис I ви" , Бл.8, Вх. А, Ет.0, търговски обект 3
e-mail: desislava_kostova@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com