Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (0391) 98544
GSM: (0887) 433 024
адв.Десислава Николаева Костова
Димитровград, бул. "Цар Борис I ви" , Бл.8, Вх. А, Ет.0, търговски обект 3
e-mail: desislava_kostova@abv.bg

Виж повече

GSM: (0876)609767
адв.Илиян Иванов Костовски
Хасково, ул. "Хан Кубрат" №8, ет.4, оф.23
e-mail: iliian.kostovski@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038622608
GSM: 0876869665
адв.Райчо Бойков Котов
Хасково, гр. Хасково, ул." Тракия" №23, Ет.1
e-mail: kotovr@gmail.com

Виж повече

Телефон: (089) 5670931
адв.Недялка Василева Коцалиева
Хасково, бул. "България" 146, вх. Б, ет. 2

Виж повече

Телефон: (0391)98643
адв.Кръстю Георгиев Кръстев
Димитровград, ул. "Емилян Станев" 9, вх. А, ап. 12
e-mail: advokat_kristev@abv.bg

Виж повече

адв.Гергана Стефанова Кръстева
Телефон: (0391) 66015
GSM: 0878529895
адв.Гергана Стефанова Кръстева
Димитровград, ул. "Цар Симеон", бл. 6, вх. Б, ап. 2
e-mail: gergana_stefanova_krasteva@abv.bg

Виж повече

GSM: (0885) 012025
адв.Зорница Недялкова Кудева
Димитровград, ул. "патриарх евтимий4 014, вх.Г, Ет.4, Ап.12
e-mail: zornitzakudeva@gmail.com

Виж повече

Телефон: (089) 8465208
адв.Наталия Валентиновна Кузминова-Янева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис. 11
e-mail: nkuzminova@yahoo.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com