Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 039166926
GSM: 0889204666
адв.Коста Илев Костов
Димитровград, бул. "Г.С. Раковски" 13, ет. 3, кантора 22
e-mail: kkostovi@abv.bg

Виж повече

адв.Красимир Кирилов Костов
GSM: (0876) 207308
адв.Красимир Кирилов Костов
Харманли, пл. "Възраждане" № 6A, етаж 1
e-mail: kr.kostov45@gmail.com

Виж повече

Телефон: 039198544
GSM: 0887433024
адв.Десислава Николаева Костова
Димитровград, бул. "Цар Борис I ви" , Бл.8, Вх. А, Ет.0, търговски обект 3
e-mail: desislava_kostova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0876609767
адв.Илиян Иванов Костовски
Хасково, ул. "Хан Кубрат" №8, ет.4, оф.23
e-mail: iliian.kostovski@abv.bg

Виж повече

GSM: (0887) 707 068
адв.Райчо Бойков Котов
Хасково, „Добруджа“ №10, ет.2, оф.24.
e-mail: raychokotov@gmail.com

Виж повече

Телефон: 039122049
GSM: 0884766738
адв.Кръстю Георгиев Кръстев
Димитровград, ул. "Емилян Станев" 9, вх. А, ап. 12
e-mail: advokat_kristev@abv.bg

Виж повече

адв.Гергана Стефанова Кръстева
Телефон: 039166015
GSM: 0878529895
адв.Гергана Стефанова Кръстева
Димитровград, ул. "Цар Симеон", бл. 6, вх. Б, ап. 2
e-mail: gergana_stefanova_krasteva@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888458921
адв.Мария Атанасова Кръстева
Харманли, бул. "България" №4, ет.1, офис 4
e-mail: m.atanasova.54@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com