Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (089) 5670931
адв.Недялка Василева Коцалиева
Хасково, бул. "България" 146, вх. Б, ет. 2

Виж повече

Телефон: (0391)98643
адв.Кръстю Георгиев Кръстев
Димитровград, ул. "Емилян Станев" 9, вх. А, ап. 12
e-mail: advokat_kristev@abv.bg

Виж повече

адв.Гергана Стефанова Кръстева
Телефон: (0391) 66015
GSM: 0878529895
адв.Гергана Стефанова Кръстева
Димитровград, ул. "Цар Симеон", бл. 6, вх. Б, ап. 2
e-mail: gergana_stefanova_krasteva@abv.bg

Виж повече

GSM: (0885) 012025
адв.Зорница Недялкова Кудева
Димитровград, ул. "патриарх евтимий4 014, вх.Г, Ет.4, Ап.12
e-mail: zornitzakudeva@gmail.com

Виж повече

Телефон: (089) 8465208
адв.Наталия Валентиновна Кузминова-Янева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис. 11
e-mail: nkuzminova@yahoo.com

Виж повече

Телефон: (0887) 718012
адв.Валентина Тодорова Кунева
Димитровград, ул. Георги Сава Раковски 13
e-mail: v_kuneva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0373) 87983
адв.Васко Георгиев Кьосев
Харманли, ул. "Велико Търново" 18, партер
e-mail: vasko_kyosev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889 58 50 10
адв.Иван Стоянов Кюркчийски
Ивайловград, ул. "Волгоград" №2
e-mail: isk.lawoffice@gmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com