Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0889 58 50 10
адв.Иван Стоянов Кюркчийски
Ивайловград, ул. "Волгоград" №2
e-mail: isk.lawoffice@gmail.com

Виж повече

адв.Васил Христов Лазов
Телефон: (0888) 952453
адв.Васил Христов Лазов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 20, ст. 4
e-mail: advlazov064@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887 825043
адв.Йоана Красимирова Лалова
Хасково, ул. " Веслец" №1
e-mail: joanna_lalova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8965442
адв.Анатолий Гинев Леков
Хасково, ул. "Козлодуй" 1
e-mail: vokel@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 8320357
адв.Иванка Нейчева Лозанова
Харманли, бул. "България" 53, бл. 16-2, вх. В, ет. 4, ап. 35
e-mail: ivka_neicheva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 636360
адв.Румяна Иванова Лозева
Хасково, ул. "Цар Страшимир" 1, вх. А, ет. 3, ап. 30

Виж повече

GSM: 0898747263
адв.Любомир Гочев Лозков
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3, офис 3
e-mail: adv.lubo.gochev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0876771065
адв.Силвия Алдинова Манджукова
Хасково, бул. "България" №3, Ет.2
e-mail: silvia_mandjukova1984@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com