Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (0887) 718012
адв.Валентина Тодорова Кунева
Димитровград, ул. Георги Сава Раковски 13
e-mail: v_kuneva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0373) 87983
адв.Васко Георгиев Кьосев
Харманли, ул. "Велико Търново" 18, партер
e-mail: vasko_kyosev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889 58 50 10
адв.Иван Стоянов Кюркчийски
Ивайловград, ул. "Волгоград" №2
e-mail: isk.lawoffice@gmail.com

Виж повече

адв.Васил Христов Лазов
Телефон: (0888) 952453
адв.Васил Христов Лазов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 20, ст. 4
e-mail: advlazov064@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887 825043
адв.Йоана Красимирова Лалова
Хасково, ул. " Веслец" №1
e-mail: joanna_lalova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8965442
адв.Анатолий Гинев Леков
Хасково, ул. "Козлодуй" 1
e-mail: vokel@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 8320357
адв.Иванка Нейчева Лозанова
Харманли, бул. "България" 53, бл. 16-2, вх. В, ет. 4, ап. 35
e-mail: ivka_neicheva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 636360
адв.Румяна Иванова Лозева
Хасково, ул. "Цар Страшимир" 1, вх. А, ет. 3, ап. 30

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com