Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0898465208
адв.Наталия Валентиновна Кузминова - Янева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис. 11
e-mail: nkuzminova@yahoo.com

Виж повече

GSM: 0887718012
адв.Валентина Тодорова Кунева
Димитровград, бул. "Георги Сава Раковски" 13
e-mail: v_kuneva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037387983
GSM: 0886737629
адв.Васко Георгиев Кьосев
Харманли, ул. "Велико Търново" 18, партер
e-mail: vasko_kyosev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0897846620
адв.Иван Стоянов Кюркчийски
Ивайловград, ул. "Волгоград" №2, ет.2 и гр. Пловдив, ул."Четвърти януари" №25
e-mail: isk.lawoffice@gmail.com

Виж повече

адв.Васил Христов Лазов
GSM: 0888952453
адв.Васил Христов Лазов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет.4, офис 20, ст.4
e-mail: advlazov064@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887825043
адв.Йоана Красимирова Лалова
Хасково, ул. " Веслец" №1
e-mail: joanna.lalova@gmail.com

Виж повече

Телефон: 0888965442
адв.Анатолий Гинев Леков
Хасково, ул. "Козлодуй" 1
e-mail: vokel@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898320357
адв.Иванка Нейчева Лозанова
Харманли, бул. "България" 53, бл. 16-2, вх. В, ет. 4, ап. 35
e-mail: ivka_neicheva@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com