Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 0888965442
адв.Анатолий Гинев Леков
Хасково, ул. "Козлодуй" 1
e-mail: vokel@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898320357
адв.Иванка Нейчева Лозанова
Харманли, бул. "България" 53, бл. 16-2, вх. В, ет. 4, ап. 35
e-mail: ivka_neicheva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038636360
адв.Румяна Иванова Лозева
Хасково, ул. "Цар Страшимир" 1, вх. А, ет. 3, ап. 30

Виж повече

GSM: 0898747263
адв.Любомир Гочев Лозков
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3, офис 3
e-mail: adv.lubo.gochev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0876771065
адв.Силвия Алдинова Манджукова
Хасково, бул. "България" №3, Ет.2
e-mail: silvia_mandjukova1984@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889923292
адв.Юрий Борисов Манолов
Хасково, ул. "Съединение" 10, ет. 1, офис 35, Вх.А
e-mail: y_manolov@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0397777000
GSM: 0878883123
адв.Люба Стефанова Манолова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 10
e-mail: lmanolova@hotmail.com

Виж повече

Телефон: 0886001160
GSM: 0877425455
адв.Христо Петков Маргаритов
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис. 1
e-mail: Hristo_Margaritov@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com