Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0887) 825 043
адв.Йоана Красимирова Лалова
Хасково, ул. " Веслец" №1
e-mail: joanna_lalova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0888) 965 442
адв.Анатолий Гинев Леков
Хасково, ул. "Козлодуй" 1
e-mail: vokel@abv.bg

Виж повече

GSM: (0898) 320 357
адв.Иванка Нейчева Лозанова
Харманли, бул. "България" 53, бл. 16-2, вх. В, ет. 4, ап. 35
e-mail: ivka_neicheva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 636360
адв.Румяна Иванова Лозева
Хасково, ул. "Цар Страшимир" 1, вх. А, ет. 3, ап. 30

Виж повече

GSM: (0898) 747 263
адв.Любомир Гочев Лозков
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3, офис 3
e-mail: adv.lubo.gochev@abv.bg

Виж повече

GSM: (0876) 771 065
адв.Силвия Алдинова Манджукова
Хасково, бул. "България" №3, Ет.2
e-mail: silvia_mandjukova1984@abv.bg

Виж повече

GSM: (0889) 923 292
адв.Юрий Борисов Манолов
Хасково, ул. "Съединение" 10, ет. 1, офис 35, Вх.А
e-mail: y_manolov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0397) 777000
GSM: (0878) 883 123
адв.Люба Стефанова Манолова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 10
e-mail: lmanolova@hotmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com