Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0898747263
адв.Любомир Гочев Лозков
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3, офис 3
e-mail: adv.lubo.gochev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0876771065
адв.Силвия Алдинова Манджукова
Хасково, бул. "България" №3, Ет.2
e-mail: silvia_mandjukova1984@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 9923292
адв.Юрий Борисов Манолов
Хасково, ул. "Съединение" 10, ет. 1, офис 35, Вх.А
e-mail: y_manolov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0397) 777000
адв.Люба Стефанова Манолова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 10
e-mail: lmanolova@hotmail.com

Виж повече

Телефон: (088) 6001160
адв.Христо Петков Маргаритов
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис. 1
e-mail: Hristo_Margaritov@abv.bg

Виж повече

Телефон: 032/207808
адв.Васил Георгиев Марков
Пловдив, ул. "Стефан Веркович" № 3, ет.1, офис 2
e-mail: vasil.g.markov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (032) 630 440
GSM: (0887) 704 236
адв.Георги Тодоров Марков
Хасково, ул." Отец Паисий" №14
e-mail: georgemark1979@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0886) 992453
адв.Антония Ангелова Маркова
Хасково, ж.к. Бадема, бл. 20, вх. Г, ет. 1, ап. 11
e-mail: antoniq.markova@mail.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com