Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0898320357
адв.Иванка Нейчева Лозанова
Харманли, пл. "Възраждане" 6А
e-mail: ivka_neicheva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038636360
адв.Румяна Иванова Лозева
Хасково, ул. "Цар Страшимир" 1, вх. А, ет. 3, ап. 30

Виж повече

GSM: 0898747263
адв.Любомир Гочев Лозков
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3, офис 3
e-mail: adv.lubo.gochev@abv.bg

Виж повече

адв.Петя  Григорова  Малинова
GSM: (0878) 876226
адв.Петя Григорова Малинова
Минерални бани, ул. "Станил Филев" № 2
e-mail: p_malinova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0876771065
адв.Силвия Алдинова Манджукова
Хасково, бул. "България" №3, Ет.2
e-mail: silvia_mandjukova1984@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0397777000
GSM: 0878883123
адв.Люба Стефанова Манолова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 10
e-mail: lmanolova@hotmail.com

Виж повече

Телефон: 0886001160
GSM: 0877425455
адв.Христо Петков Маргаритов
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис. 2
e-mail: hristo_margaritov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0883) 380022
адв.Тодор Димитров Маринчев
Димитровград, бул. "Г.С.Раковски" №38, вх. Б, ап.23
e-mail: t.marincheff@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com