Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (0397) 777000
адв.Люба Стефанова Манолова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 10
e-mail: lmanolova@hotmail.com

Виж повече

Телефон: (088) 6001160
адв.Христо Петков Маргаритов
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис. 1
e-mail: Hristo_Margaritov@abv.bg

Виж повече

Телефон: 032/207808
адв.Васил Георгиев Марков
Пловдив, ул. "Стефан Веркович" № 3, ет.1, офис 2
e-mail: vasil.g.markov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (032) 630 440
GSM: (0887) 704 236
адв.Георги Тодоров Марков
Хасково, ул." Отец Паисий" №14
e-mail: georgemark1979@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0886) 992453
адв.Антония Ангелова Маркова
Хасково, ж.к. Бадема, бл. 20, вх. Г, ет. 1, ап. 11
e-mail: antoniq.markova@mail.bg

Виж повече

Телефон: (0879) 481882
адв.Недялка Генчева Маркова
Хасково, ул. "Преслав" 28, ет. 1, офис 4
e-mail: xak_nmarkova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0889) 530073
адв.Георги Иванов Матанов
Харманли, ул. Каблешков 5
e-mail: georgi_matanov@abv.bg

Виж повече

GSM: +359888891741
адв.Сезгин Сами Мехмедали
Хасково,
e-mail: sezgin_73@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com