Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: +359888891741
адв.Сезгин Сами Мехмедали
Хасково,
e-mail: sezgin_73@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0379) 63233
GSM: (0889) 465 681
адв.Елена Георгиева Милева
Свиленград, бул. "България" 55; гр.Хасково, ул."Враня" №2, Ет.2
e-mail: elena_mileva73@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898 719 863
адв.Станислава Симеонова Милушева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" №8, Ет.4, офис 20
e-mail: st.milusheva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0888) 201216
адв.Михаил Атанасов Милчев
Свиленград, ул. "Александър Стамболийски"
e-mail: ad_milchev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 7203331
адв.Иван Величков Минев
Хасково, ул. "Преслав" 28, ет. 2, офис. 13
e-mail: minev_@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0889) 606088
адв.Митко Ленков Миневски
Хасково, ул. "Цар Освободител" 29 - 31, ап. 1
e-mail: mm_lawyer@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8931866
адв.Венцислав Петров Минчев
Хасково, ул. "Стефан Стамболов" 27, ет. 6, ап. 26
e-mail: venci_minchev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0898) 725050
адв.Димитър Димов Митев
Свиленград, бул. "България" 59
e-mail: dimiter_dimov@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com