Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 8931866
адв.Венцислав Петров Минчев
Хасково, ул. "Стефан Стамболов" 27, ет. 6, ап. 26
e-mail: venci_minchev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0898) 725050
адв.Димитър Димов Митев
Свиленград, бул. "България" 59
e-mail: dimiter_dimov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0894) 516 751
адв.Методи Иванов Михайлов
Хасково, бул. " Васил Левски" бл. 34, вх. А, ет.7, ап.51
e-mail: metodi74@gmail.com

Виж повече

адв.Светослав  Йорданов Михайлов
Телефон: 0887984363
адв.Светослав Йорданов Михайлов
Хасково, ул. Преслав 28 ет. 1 оф.6
e-mail: svetoslav.mihaylov@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0431) 85850
адв.Габриела Димитрова Михайлова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: gabriela_mihailova@abv.bg

Виж повече

GSM: (0878) 911 877
адв.Станислав Петров Михалев
Свиленград, ул. Трети март" №18
e-mail: smixalev@gmail.com

Виж повече

GSM: (0888) 829 999
адв.Орхан Шабан Мюмюн
Хасково, ул." Отец Паисий" №36, ет.3, оф.303
e-mail: orhan.shaban@abv.bg

Виж повече

адв.Калин Александров Найденов
Телефон: 038622502
GSM: 0887089023
адв.Калин Александров Найденов
Хасково, бул." Раковски" 16А, офис 2
e-mail: knaydenov@avista-bg.net

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com