Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

адв.Светослав  Йорданов Михайлов
Телефон: 0887984363
адв.Светослав Йорданов Михайлов
Хасково, ул. Преслав 28 ет. 1 оф.6
e-mail: svetoslav.mihaylov@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0431) 85850
адв.Габриела Димитрова Михайлова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: gabriela_mihailova@abv.bg

Виж повече

GSM: (0878) 911 877
адв.Станислав Петров Михалев
Свиленград, ул. Трети март" №18
e-mail: smixalev@gmail.com

Виж повече

GSM: (0888) 829 999
адв.Орхан Шабан Мюмюн
Хасково, ул." Отец Паисий" №36, ет.3, оф.303
e-mail: orhan.shaban@abv.bg

Виж повече

адв.Калин Александров Найденов
Телефон: 038622502
GSM: 0887089023
адв.Калин Александров Найденов
Хасково, бул." Раковски" 16А, офис 2
e-mail: knaydenov@avista-bg.net

Виж повече

GSM: (0887) 678 047
адв.Тома Пламенов Найденов
Хасково, пл. "Свобода" № 2А, ет.2, оф.3
e-mail: adv_toma.naydenov@abv.bg

Виж повече

адв.Йордан Людмилов Нанчев
Телефон: (038) 623962
GSM: 0885147983
адв.Йордан Людмилов Нанчев
Хасково, бул. "България" 75 А
e-mail: y.nanchev@mail.bg

Виж повече

адв.Ангел Недев Недев
GSM: 0899 106 529
адв.Ангел Недев Недев
Хасково, ж.к. "Бадема", бл. 8, вх. В, ет. 5, ап. 45, Гр.Пловдив,ул. "Братя Пулиеви" №4, етаж I, офис 110
e-mail: anned@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com