Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0878911877
адв.Станислав Петров Михалев
Свиленград, ул. Трети март" №18
e-mail: smixalev@gmail.com

Виж повече

GSM: 0888829999
адв.Орхан Шабан Мюмюн
Хасково, ул." Отец Паисий" №36, ет.3, оф.303
e-mail: orhan.shaban@abv.bg

Виж повече

адв.Калин Александров Найденов
Телефон: 038622502
GSM: 0887089023
адв.Калин Александров Найденов
Хасково, бул." Раковски" 16А, офис 2
e-mail: knaydenov@avista-bg.net

Виж повече

GSM: 0887678047
адв.Тома Пламенов Найденов
Хасково, пл. "Свобода" № 2А, ет.2, оф.3
e-mail: adv_toma.naydenov@abv.bg

Виж повече

адв.Йордан Людмилов Нанчев
Телефон: 038623962
GSM: 0885147983
адв.Йордан Людмилов Нанчев
Хасково, бул. "България" 75 А
e-mail: y.nanchev@mail.bg

Виж повече

адв.Ангел Недев Недев
GSM: 0899106529
адв.Ангел Недев Недев
Хасково, гр.Хасково, ул."Преслав" №24, ет.3, оф.9 / гр.Пловдив,ул. "Братя Пулиеви" №4, етаж I, офис 110
e-mail: anned@abv.bg

Виж повече

адв.Димитър Кирилов Николов
Телефон: 038580532
GSM: 0889655857
адв.Димитър Кирилов Николов
Хасково, ул. "В. Друмев" 13, ет. 4, ап. 5
e-mail: n_dimiter@abv.bg

Виж повече

Телефон: 029865375
GSM: 0887945949
адв.Румен Владимиров Николов
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, ст. 409 и гр. София, ул. "Врабча" 12 А
e-mail: r_nikolov@gbg.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com