Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

адв.Ангел Недев Недев
GSM: 0899 106 529
адв.Ангел Недев Недев
Хасково, ж.к. "Бадема", бл. 8, вх. В, ет. 5, ап. 45, Гр.Пловдив,ул. "Братя Пулиеви" №4, етаж I, офис 110
e-mail: anned@abv.bg

Виж повече

адв.Димитър Кирилов Николов
Телефон: +359 38 580532
GSM: +359 889 655 857
адв.Димитър Кирилов Николов
Хасково, ул. "В. Друмев" 13, ет. 4, ап. 5
e-mail: n_dimiter@abv.bg

Виж повече

Телефон: (02) 9865375
адв.Румен Владимиров Николов
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, ст. 409, гр. София, ул. "Врабча" 12 А
e-mail: r_nikolov@gbg.bg

Виж повече

GSM: 0887526980
адв.Таня Атанасова Николова
Пловдив, район Северен, ул. Подоф. Г. Котов № 21 Димитровград, ул. "Захари Зограф" 24-А-10
e-mail: tanikolova@abv.bg

Виж повече

адв.Велина Огнянова Николова-Великова
GSM: 0888669716
адв.Велина Огнянова Николова-Великова
Димитровград,
e-mail: velina.velikova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0885019112
адв.Милена Николова Николова - Славова
Свиленград, бул. "България" №51
e-mail: milena_nslavova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 629212
адв.Смиляна Николова Нитова-Кръстева
Хасково, ул. "Сан Стефано" 24, вх. Б, ап. 2
e-mail: sm_nitova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (032) 651008
GSM: (0887) 306573
адв.Георги Любомиров Новаков
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, офис 103 и гр. Пловдив, ул."Митрополит Панарет" №9
e-mail: novakov80@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com