Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0887) 678 047
адв.Тома Пламенов Найденов
Хасково, пл. "Свобода" № 2А, ет.2, оф.3
e-mail: adv_toma.naydenov@abv.bg

Виж повече

адв.Йордан Людмилов Нанчев
Телефон: (038) 623962
GSM: 0885147983
адв.Йордан Людмилов Нанчев
Хасково, бул. "България" 75 А
e-mail: y.nanchev@mail.bg

Виж повече

адв.Ангел Недев Недев
GSM: 0899 106 529
адв.Ангел Недев Недев
Хасково, ж.к. "Бадема", бл. 8, вх. В, ет. 5, ап. 45, Гр.Пловдив,ул. "Братя Пулиеви" №4, етаж I, офис 110
e-mail: anned@abv.bg

Виж повече

адв.Димитър Кирилов Николов
Телефон: +359 38 580532
GSM: +359 889 655 857
адв.Димитър Кирилов Николов
Хасково, ул. "В. Друмев" 13, ет. 4, ап. 5
e-mail: n_dimiter@abv.bg

Виж повече

Телефон: (02) 9865375
адв.Румен Владимиров Николов
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, ст. 409, гр. София, ул. "Врабча" 12 А
e-mail: r_nikolov@gbg.bg

Виж повече

GSM: 0887526980
адв.Таня Атанасова Николова
Пловдив, район Северен, ул. Подоф. Г. Котов № 21 Димитровград, ул. "Захари Зограф" 24-А-10
e-mail: tanikolova@abv.bg

Виж повече

адв.Велина Огнянова Николова-Великова
GSM: 0888669716
адв.Велина Огнянова Николова-Великова
Димитровград,
e-mail: velina.velikova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0885019112
адв.Милена Николова Николова - Славова
Свиленград, бул. "България" №51
e-mail: milena_nslavova@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com