Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (038) 664910
GSM: 0886824993
адв.Иван Петков Педев
Хасково, ул. "Отец Паисий" 14, ет. 2
e-mail: pedev_1956@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 622696
адв.Митко Стоянов Пеев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, кантора 3

Виж повече

Телефон: (088) 5718127
адв.Антон Първанов Пейчев
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис 17
e-mail: ap_peychev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 623530
адв.Виктор Ангелов Пейчев
Хасково, ул. "Цар Освободител" №1, сграда Бизнецентър, офис №209
e-mail: dralexander@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 622742
адв.Димитър Стойчев Пелтеков
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис 17

Виж повече

Телефон: (088) 9206080
адв.Атанас Петров Пендаров
Хасково, ул. "Деде агач" 4
e-mail: pendarov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 5969394
адв.Василена Василева Пенова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис 23

Виж повече

Телефон: (038) 661682
адв.Николай Минчев Пенчев
Хасково, бул. "Стефан Стамболов" 5
e-mail: penchev_n@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com