Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0888) 325 329
адв.Бойчо Георгиев Бойчев
Хасково, ул. "Преслав" 35
e-mail: goldenline.bb@gmail.com

Виж повече

Телефон: (03751) 8369
адв.Лилия Борисова Бонева
Любимец, пл. "Трети март" 1
e-mail: bonevalii@mail.bg

Виж повече

GSM: (0898) 958 933
адв.Соня Петрова Бонева
Хасково, бул. "България" 136
e-mail: sboneva_bg@abv.bg

Виж повече

GSM: (0887) 387 956
адв.Петя Ангелова Бостанджиева-Китин
Хасково, ул. " Стефан Стамболов" э№4
e-mail: p_bostandzhieva@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 302 859
адв.Иван Василев Бояджиев
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16 , офис. №7
e-mail: ivan_73@mail.bg

Виж повече

GSM: (0889) 599 722
адв.Полина Панайотова Ваклин
Хасково, ж.к. "Орфей" бл.26, вх. В, ап.68
e-mail: poli_stoycheva@yahoo.com

Виж повече

адв.Таня Петрова Ванкова
Телефон: +35938622036
GSM: +359887550758
адв.Таня Петрова Ванкова
Хасково, ул. "Васил Друмев" 13, ет. 4, ап. 5
e-mail: taniavankova@hotmail.com

Виж повече

GSM: +3590889025685
адв.Цветан Димитров Варимезов
Хасково,
e-mail: cvetan_varimezov@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com