Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0887388830
адв.Керка Георгиева Богоева
Хасково, ул. Страшимир 14-16, ет. 5, гр. Бургас, ул. "Александровска" 115, вх. Б, ет. 3, ап. 7
e-mail: k.bogoeva@gmail.com

Виж повече

GSM: 0899926730
адв.Бончо Желязков Боев
Димитровград, ул. "Груди Кирков" 3-А-1
e-mail: b.boev@abv.bg

Виж повече

Телефон: 029885203
GSM: +13474449445
адв.Боян Кузев Боев
Хасково, ул. "Палаузов" 11
e-mail: boyan11@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887523171
адв.Йордан Димитров Божинов
Свиленград, гр.София, квл.Лозенец, ул."Горски пътник" 23А, ет.4, ап.8
e-mail: jordan.bozhinov@gmail.com

Виж повече

GSM: 0888325329
адв.Бойчо Георгиев Бойчев
Хасково, ул. "Преслав" 35
e-mail: goldenline.bb@gmail.com

Виж повече

Телефон: 037518369
адв.Лилия Борисова Бонева
Любимец, пл. "Трети март" 1

Виж повече

GSM: 0898958933
адв.Соня Петрова Бонева
Хасково, бул. "България" 136
e-mail: sboneva_bg@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887387956
адв.Петя Ангелова Бостанджиева-Китин
Хасково, ул. " Стефан Стамболов" №4, ап.24
e-mail: p_bostandzhieva@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com