Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 037518579
GSM: 0988870735
адв.Радка Христова Бамбалова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" №1, Ет.1, офис 6
e-mail: radkadragova@abv.bg

Виж повече

GSM: (0899) 633613
адв.Георги Апостолов Бекяров
Свиленград, ул. "Васил Левски" №7
e-mail: bekyarov@gmail.com

Виж повече

GSM: 0889901290
адв.Пламен Богданов Богданов
Свиленград, ул. "Преображенско въстание" 12
e-mail: bogdanov1970@abv.bg

Виж повече

GSM: 0885529409
адв.Маргарита Йорданова Богданова - Димитрова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 2, офис 7
e-mail: marga_bogd@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887388830
адв.Керка Георгиева Богоева
Хасково, ул. Страшимир 14-16, ет. 5, гр. Бургас, ул. "Александровска" 115, вх. Б, ет. 3, ап. 7
e-mail: k.bogoeva@gmail.com

Виж повече

Телефон: 029885203
GSM: +13474449445
адв.Боян Кузев Боев
Хасково, ул. "Палаузов" 11
e-mail: boyan11@abv.bg

Виж повече

GSM: (0896) 783 897
адв.Диан Красимиров Боев
Хасково, бул. "България" №124, офис 24
e-mail: d.boev@hotmail.com

Виж повече

GSM: 0887523171
адв.Йордан Димитров Божинов
Свиленград, гр. Свиленград, ул."Младост" №2, бл.2, вх.В, ет.3, ап. 8 и гр.София, квл.Лозенец, ул."Горски пътник" 23А, ет.4, ап.8
e-mail: jordan.bozhinov@gmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com