Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (02) 8983489
адв.Мария Николаева Басменкова
Хасково, ул. "Г. Кирков" 12, гр. София, ж.к. "Надежда", бл. 125, вх. Б, ап. 35

Виж повече

Телефон: (0889) 901290
адв.Пламен Богданов Богданов
Свиленград, ул. "Преображенско въстание" 12
e-mail: bogdanov1970@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8249375
адв.Керка Георгиева Богоева
Хасково, ул. Страшимир 14-16, ет. 5, гр. Бургас, ул. "Александровска" 115, вх. Б, ет. 3, ап. 7
e-mail: k.bogoeva@gmail.com

Виж повече

Телефон: (089) 9926730
адв.Бончо Желязков Боев
Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13, кантора 27

Виж повече

Телефон: (02) 9885203
адв.Боян Кузев Боев
Хасково, ул. "Палаузов" 11
e-mail: bomika@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8325329
адв.Бойчо Георгиев Бойчев
Хасково, ул. "Преслав" 35
e-mail: goldenline.bb@gmail.com

Виж повече

Телефон: (03751) 8369
адв.Лилия Борисова Бонева
Любимец, пл. "Трети март" 1
e-mail: bonevalii@mail.bg

Виж повече

Телефон: (0898) 958933
адв.Соня Петрова Бонева
Хасково, бул. "България" 136
e-mail: sboneva_bg@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com