Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0888) 656 324
адв.Христина Димова Петрова
Павел баня, ул. "Бенковски" № 1
e-mail: titapetrova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 664955
адв.Иванка Вичева Пехливанова
Хасково, ул. "Пирин" 9

Виж повече

Телефон: (038) 627243
GSM: (0888) 342 384
адв.Лиляна Тянкова Пилева
Хасково, ул. "Лонгоза" 2
e-mail: lili_pileva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 510125
адв.Красимира Димитрова Пожарлиева-Алесси
Хасково, ул. "Стефан Караджа" 12 - 14, ет. 2, офис 2
e-mail: pozharlieva.lex@gmail.com

Виж повече

Телефон: (038) 510125
адв.Василка Вангелова Пожарлиева-Колева
Хасково, ул. "Стефан Караджа" 12 - 14, ет. 2, офис 2
e-mail: vpozharlieva@abv.bg

Виж повече

GSM: (0898) 565 075
адв.Станимир Костадинов Политов
Хасково, ул. "Враня" №8, Ап.2
e-mail: stanimir.politov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0889) 895 606
адв.Антон Александров Попов
Хасково, ул." Враня" № 2
e-mail: popov_ant@abv.bg

Виж повече

GSM: (0898) 746 012
адв.Емил Иванов Попов
Хасково, бул. "България" 150, ет. 5, офис 506
e-mail: emkatapopov@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com