Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (038) 622742
адв.Димитър Стойчев Пелтеков
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис 17

Виж повече

Телефон: (088) 9206080
адв.Атанас Петров Пендаров
Хасково, ул. "Деде агач" 4
e-mail: pendarov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 5969394
адв.Василена Василева Пенова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис 23

Виж повече

Телефон: (038) 661682
адв.Николай Минчев Пенчев
Хасково, бул. "Стефан Стамболов" 5
e-mail: penchev_n@abv.bg

Виж повече

адв.Милена Миткова Петкова
GSM: (088) 7390365
адв.Милена Миткова Петкова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис 21
e-mail: milena5kova@yahoo.com

Виж повече

GSM: (0888) 405551
адв.Ангел Иванов Петров
Хасково, ул. "Христо Ботев" №1, офис 101А
e-mail: petrow_angel@abv.bg

Виж повече

GSM: (0878) 562367
адв.Теодора Мирославова Петрова
Димитровград, ул." Христо Смирненски" , бл.6, вх.А, ап.10
e-mail: teodora_p@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8656324
адв.Христина Димова Петрова
Павел баня, ул. "Бенковски" № 1
e-mail: titapetrova@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com