Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 9206080
адв.Атанас Петров Пендаров
Хасково, ул. "Деде агач" 4
e-mail: pendarov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 5969394
адв.Василена Василева Пенова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис 23

Виж повече

Телефон: (038) 661682
адв.Николай Минчев Пенчев
Хасково, бул. "Стефан Стамболов" 5
e-mail: penchev_n@abv.bg

Виж повече

адв.Милена Миткова Петкова
GSM: (088) 7390365
адв.Милена Миткова Петкова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис 21
e-mail: milena5kova@yahoo.com

Виж повече

GSM: (0888) 405551
адв.Ангел Иванов Петров
Хасково, ул. "Христо Ботев" №1, офис 101А
e-mail: petrow_angel@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8656324
адв.Христина Димова Петрова
Павел баня, ул. "Бенковски" № 1
e-mail: titapetrova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 664955
адв.Иванка Вичева Пехливанова
Хасково, ул. "Пирин" 9

Виж повече

Телефон: (038) 627243
адв.Лиляна Тянкова Пилева
Хасково, ул. "Лонгоза" 2

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com