Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 038664955
адв.Иванка Вичева Пехливанова
Хасково, ул. "Пирин" 9

Виж повече

Телефон: 038510125
адв.Красимира Димитрова Пожарлиева - Алесси
Хасково, ул. "Стефан Караджа" 12 - 14, ет. 2, офис 2
e-mail: pozharlieva.lex@gmail.com

Виж повече

GSM: 0898565075
адв.Станимир Костадинов Политов
Хасково, ул. "Враня" №8, Ап.2
e-mail: stanimir.politov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889895606
адв.Антон Александров Попов
Хасково, ул." Враня" № 2
e-mail: popov_ant@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898746012
адв.Емил Иванов Попов
Хасково, бул. "България" 150, ет. 5, офис 506 и гр. Пловдив, ул. "Братя Пулиеви" №4, ет.2, офис 214
e-mail: emkatapopov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899783194
адв.Спартак Димитров Попов
Хасково, бул. "Преслав" 24, ет. 3, офис 9
e-mail: advokat_spartak@abv.bg

Виж повече

GSM: 0896879220
адв.Мария Димитрова Попова-Янчева
Харманли, ул. "Климент Охридски" 5
e-mail: mimi_iancheva@abv.bg

Виж повече

GSM: 0876876260
адв.Илиян Илиев Радов
Хасково, гр.Хасково, ул. "Добруджа" №10, ет.2, оф.24
e-mail: ir24@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com