Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0898) 565 075
адв.Станимир Костадинов Политов
Хасково, ул. "Враня" №8, Ап.2
e-mail: stanimir.politov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889895606
адв.Антон Александров Попов
Хасково, ул." Враня" № 2
e-mail: popov_ant@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 8746012
адв.Емил Иванов Попов
Хасково, бул. "България" 150, ет. 5, офис 506
e-mail: emkatapopov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 9783194
адв.Спартак Димитров Попов
Хасково, бул. "Преслав" 23, ет. 3, офис 9
e-mail: advokat_spartak@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 6879220
адв.Мария Димитрова Попова-Янчева
Харманли, ул. "Климент Охридски" 5
e-mail: mimi_iancheva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 9491510
адв.Кирил Колев Радев
Хасково, ул. "Враня" 2, ет. 2

Виж повече

Телефон: (0876) 876260
адв.Илиян Илиев Радов
Хасково, гр.Хасково, ул. "Добруджа" №10, ет.2, оф.24

Виж повече

адв.Маргарита Гинева Раева
Телефон: (038) 661087
адв.Маргарита Гинева Раева
Хасково, ул. "Враня" 2, ет. 2
e-mail: m_raeva@mail.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com