Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (038) 664955
адв.Иванка Вичева Пехливанова
Хасково, ул. "Пирин" 9

Виж повече

Телефон: (038) 627243
адв.Лиляна Тянкова Пилева
Хасково, ул. "Лонгоза" 2

Виж повече

Телефон: (038) 510125
адв.Красимира Димитрова Пожарлиева-Алесси
Хасково, ул. "Стефан Караджа" 12 - 14, ет. 2, офис 2

Виж повече

GSM: (0898) 565 075
адв.Станимир Костадинов Политов
Хасково, ул. "Враня" №8, Ап.2
e-mail: stanimir.politov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889895606
адв.Антон Александров Попов
Хасково, ул." Враня" № 2
e-mail: popov_ant@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 8746012
адв.Емил Иванов Попов
Хасково, бул. "България" 150, ет. 5, офис 506
e-mail: emkatapopov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 9783194
адв.Спартак Димитров Попов
Хасково, бул. "Преслав" 23, ет. 3, офис 9
e-mail: advokat_spartak@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 6879220
адв.Мария Димитрова Попова-Янчева
Харманли, ул. "Климент Охридски" 5
e-mail: mimi_iancheva@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com