Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (038) 661087
адв.Маргарита Гинева Раева
Хасково, ул. "Враня" 2, ет. 2
e-mail: m_raeva@mail.bg

Виж повече

адв.Еркант Али Раиф
Телефон: (0878) 361881
адв.Еркант Али Раиф
Хасково, ул. Янтра 3
e-mail: earaif@abv.bg , earaif@gmail.com

Виж повече

адв.Атанас Георгиев Райдовски
Банско,
e-mail: araydovski@abv.bg

Виж повече

адв.Константин Димитров Райков
Телефон: (088) 8774932
адв.Константин Димитров Райков
Бургас, ул. "Христо Фотев" 22, ет. 1
e-mail: advraykov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8217422
адв.Добри Григоров Рангелов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 8
e-mail: d_rangelov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888)653607
адв.Кристиян Добрев Рангелов
Хасково, ул. " Отец Паисий" №36, Ет.3, Офис 303
e-mail: krisrangelov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 627414
адв.Милена Наскова Ригоянни
Хасково, ул. Козлодуй 8
e-mail: rigogianni.milena@dsa.gr

Виж повече

Телефон: (089) 9994510
адв.Румянка Атанасова Ризова
Хасково, бул. "Раковски" 9

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com