Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 9491510
адв.Кирил Колев Радев
Хасково, ул. "Враня" 2, ет. 2

Виж повече

Телефон: (0876) 876260
адв.Илиян Илиев Радов
Хасково, гр.Хасково, ул. "Добруджа" №10, ет.2, оф.24

Виж повече

адв.Маргарита Гинева Раева
Телефон: (038) 661087
адв.Маргарита Гинева Раева
Хасково, ул. "Враня" 2, ет. 2
e-mail: m_raeva@mail.bg

Виж повече

адв.Еркант Али Раиф
Телефон: (0878) 361881
адв.Еркант Али Раиф
Хасково, ул. Янтра 3
e-mail: earaif@abv.bg , earaif@gmail.com

Виж повече

адв.Атанас Георгиев Райдовски
Банско,
e-mail: araydovski@abv.bg

Виж повече

адв.Константин Димитров Райков
Телефон: (088) 8774932
адв.Константин Димитров Райков
Бургас, ул. "Христо Фотев" 22, ет. 1
e-mail: advraykov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8217422
адв.Добри Григоров Рангелов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 8
e-mail: d_rangelov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888)653607
адв.Кристиян Добрев Рангелов
Хасково, ул. " Отец Паисий" №36, Ет.3, Офис 303
e-mail: krisrangelov@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com