Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

адв.Константин Димитров Райков
Телефон: (088) 8774932
адв.Константин Димитров Райков
Бургас, ул. "Христо Фотев" 22, ет. 1
e-mail: advraykov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8217422
адв.Добри Григоров Рангелов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 8
e-mail: d_rangelov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888)653607
адв.Кристиян Добрев Рангелов
Хасково, ул. " Отец Паисий" №36, Ет.3, Офис 303
e-mail: krisrangelov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 627414
адв.Милена Наскова Ригоянни
Хасково, ул. Козлодуй 8
e-mail: rigogianni.milena@dsa.gr

Виж повече

Телефон: (089) 9994510
адв.Румянка Атанасова Ризова
Хасково, бул. "Раковски" 9
e-mail: umi@dir.bg

Виж повече

GSM: +359899825005
адв.Габриел Росенов Русев
Харманли, пл. "Възраждане" №13
e-mail: gabriel1987@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0889) 988600
адв.Иван Русчев Русчев
Хасково, ул. "Пенчо Славейков" №3, офис 8
e-mail: iruschev@gmail.com

Виж повече

адв.Красимир Петров Саров
Телефон: (038) 662246
адв.Красимир Петров Саров
Хасково, ул. "Преслав" 31, ет. 1, офис 2
e-mail: krasimir_sarov@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com