Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 037968909
GSM: 0888600118
адв.Величка Стефанова Скулева
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 15

Виж повече

GSM: 0887854152
адв.Димитър Маринов Славов
Свиленград, ул. "Гео Милев" 33
e-mail: dm_slavov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899157400
адв.Янко Русев Славов
Хасково, ул. "Тунджа" №12
e-mail: yasslav@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888126651
адв.Ганка Тодорова Спасова
Хасково, ул. "Драгоман" №2, офис 3 и гр. Пловдив, ул."Райко Даскалов" №68, ет.2, оф.6
e-mail: galspasova@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038604971
GSM: 0888264360
адв.Люба Николаева Спенджарова
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16 , офис. №7
e-mail: l_stanilova@yahoo.com

Виж повече

Телефон: 037388466
GSM: 0898559378
адв.Димка Господинова Стаматова
Харманли, пл. "Възраждане" 16
e-mail: dimka.stamatova@gmail.com

Виж повече

адв.Силвия Иванова Стаматова-Маркова
Телефон: 038585174
GSM: 0887333676
адв.Силвия Иванова Стаматова-Маркова
Хасково, ул."Околовръстно шосе", ет.3 / в сградата на фирма "Монолит" АД/
e-mail: s_stamatova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888315473
адв.Тодор Димитров Стамболиев
Свиленград, ул. "Яна войвода" № 1
e-mail: todorstamboliev@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com