Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (038) 627414
адв.Милена Наскова Ригоянни
Хасково, ул. Козлодуй 8
e-mail: rigogianni.milena@dsa.gr

Виж повече

Телефон: (089) 9994510
адв.Румянка Атанасова Ризова
Хасково, бул. "Раковски" 9
e-mail: umi@dir.bg

Виж повече

GSM: +359899825005
адв.Габриел Росенов Русев
Харманли, пл. "Възраждане" №13
e-mail: gabriel1987@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0889) 988600
адв.Иван Русчев Русчев
Хасково, ул. "Пенчо Славейков" №3, офис 8
e-mail: iruschev@gmail.com

Виж повече

адв.Красимир Петров Саров
Телефон: (038) 662246
адв.Красимир Петров Саров
Хасково, ул. "Преслав" 31, ет. 1, офис 2
e-mail: krasimir_sarov@abv.bg

Виж повече

адв.Кета Ставрева Севова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 9
e-mail: ketistavreva@abv.bg

Виж повече

GSM: 0896624496
адв.Пантелей Петров Семерджиев
Хасково, гр.Хасково, ул." Сан Стефано" №30, Вх.А, Ет.1, Ап.2
e-mail: panteleypetrov@abv.bg

Виж повече

адв.Атанас Христов Сепетлиев
Телефон: (038) 629114
GSM: 0898351677
адв.Атанас Христов Сепетлиев
Хасково, ул. "Добруджа" 25, ет. 3, ап. 6
e-mail: a_sepetliev@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com