Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0896) 881876
адв.Яна Теодорова Серафимова
Хасково, ул. "Преслав" №28, ет.2, оф.13
e-mail: yana.serafimova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0892) 220079
адв.Мая Запрянова Симеонова
Хасково, ж.к. "Орфей" 25, вх. Б, ап. 42
e-mail: mayasimeonova@abv.bg

Виж повече

GSM: (0889) 575703
адв.Даниела Стоянова Сиракова
Хасково, бул. "България" №146 Б, ет.1, офис 1
e-mail: sirakovalaw@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0379) 68909
адв.Величка Стефанова Скулева
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 15
e-mail: skuleva09@gmail.com

Виж повече

Телефон: (088) 7854152
адв.Димитър Маринов Славов
Свиленград, ул. "Гео Милев" 33
e-mail: dm_slavov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899 157400
адв.Янко Русев Славов
Хасково, ул. "Тунджа" №12
e-mail: yasslav@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8439968
адв.Спас Константинов Спасов
Димитровград, ул. "Цар симеон" 11 А 14
e-mail: adv.spasspasov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888126651
адв.Ганка Тодорова Спасова
Хасково, ул. "Драгоман" №2, офис 3
e-mail: galspasova@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com