Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 7854152
адв.Димитър Маринов Славов
Свиленград, ул. "Гео Милев" 33
e-mail: dm_slavov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899 157400
адв.Янко Русев Славов
Хасково, ул. "Тунджа" №12
e-mail: yasslav@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8439968
адв.Спас Константинов Спасов
Димитровград, ул. "Цар симеон" 11 А 14
e-mail: adv.spasspasov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888126651
адв.Ганка Тодорова Спасова
Хасково, ул. "Драгоман" №2, офис 3
e-mail: galspasova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 604971
адв.Люба Николаева Спенджарова
Хасково, ул. "Добруджа" №10, вх. Б, ет. 1, офис 5
e-mail: l_stanilova@yahoo.com

Виж повече

Телефон: +35938622741
GSM: +359878 307807
адв.Весела Христова Ставровска
Хасково,
e-mail: vesela_stavrovska@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0373) 88466
адв.Димка Господинова Стаматова
Харманли, пл. "Възраждане" 16
e-mail: dimka.stamatova@gmail.com

Виж повече

адв.Силвия Иванова Стаматова-Маркова
Телефон: (038) 585 174
GSM: (0887) 333 676
адв.Силвия Иванова Стаматова-Маркова
Хасково, ул."Околовръстно шосе", ет.3 / в сградата на фирма "Монолит" АД/
e-mail: s_stamatova@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com