Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (0888) 315473
адв.Тодор Димитров Стамболиев
Свиленград, ул. Яна войвода 1

Виж повече

Телефон: (0878) 241516
адв.Христо Стойчев Станелов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: hristo_stanelov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0899) 811 887
адв.Юлия Желязкова Станковска-Иванова
Харманли, ул." Алеко Константинов" №76
e-mail: u_stankovska@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 7865287
адв.Ясен Стефанов Станчев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3
e-mail: stanchev_y@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 620392
адв.Динко Маринов Стоев
Хасково, ул. "П. Р. Славейков" 3, офис 2
e-mail: stoev67@gmail.com

Виж повече

Телефон: (087) 8145014
адв.Сашо Георгиев Стоев
Хасково, ж.к. "Орфей", бл. 4, вх. Г, ет. 5, ап. 49
e-mail: klinkova@post.com

Виж повече

Телефон: (088) 7920829
адв.Станимир Петров Стоев
Хасково, ул. "Епископ Софроний" 16, ап. 30
e-mail: stanimir.stoev@gmail.com

Виж повече

Телефон: (038) 622170
адв.Гергана Делева Стоева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 15
e-mail: fina.konsult@gmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com