Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0877) 186 303
адв.Гергана Делева Стоева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 15
e-mail: fina.konsult@gmail.com

Виж повече

GSM: (0878) 521 031
адв.Стефан Илиев Стоицов
Симеоновград, ул. "Търговска" 13
e-mail: stefan.stoitsov@abv.bg

Виж повече

адв.Таня Костадинова Стойнова
GSM: +359 888 456 678
адв.Таня Костадинова Стойнова
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16 , офис. №7
e-mail: t_stoynova@yahoo.com

Виж повече

GSM: (0887) 471 358
адв.Васил Георгиев Стойчев
Димитровград, ул. "Капитан Петко войвода", бл. 18, ап. 4
e-mail: stoytchev_advocat@abv.bg

Виж повече

адв.Красимира Маринова  Стойчева
GSM: (0878) 553 626
адв.Красимира Маринова Стойчева
Хасково, гр. Хасково, бул." Съединение" №10, ет.1, офис 15
e-mail: krasi14@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 622741
GSM: (0877) 928 201
адв.Димо Райнов Стоянов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 23
e-mail: dimostoyanov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0886) 881 212
адв.Стоян Иванов Стоянов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: st.stoqnov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 622 741
GSM: (0879) 650 644
адв.Лидия Нешева Стоянова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 23
e-mail: lidiyastoyanova@mail.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com