Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (038) 604971
адв.Люба Николаева Спенджарова
Хасково, ул. "Добруджа" №10, вх. Б, ет. 1, офис 5
e-mail: l_stanilova@yahoo.com

Виж повече

Телефон: +35938622741
GSM: +359878 307807
адв.Весела Христова Ставровска
Хасково,
e-mail: vesela_stavrovska@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0373) 88466
адв.Димка Господинова Стаматова
Харманли, пл. "Възраждане" 16
e-mail: dimka.stamatova@gmail.com

Виж повече

адв.Силвия Иванова Стаматова-Маркова
Телефон: (038) 585 174
GSM: (0887) 333 676
адв.Силвия Иванова Стаматова-Маркова
Хасково, ул."Околовръстно шосе", ет.3 / в сградата на фирма "Монолит" АД/
e-mail: s_stamatova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0888) 315473
адв.Тодор Димитров Стамболиев
Свиленград, ул. Яна войвода 1

Виж повече

Телефон: (087) 8866030
адв.Христо Стойчев Станелов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8

Виж повече

GSM: (0899) 811 887
адв.Юлия Желязкова Станковска-Иванова
Харманли, ул." Алеко Константинов" №76
e-mail: u_stankovska@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 7865287
адв.Ясен Стефанов Станчев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3
e-mail: stanchev_y@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com