Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0899811887
адв.Юлия Желязкова Станковска-Иванова
Харманли, ул." Алеко Константинов" №76
e-mail: u_stankovska@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899180033
адв.Ясен Стефанов Станчев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3 и гр.Пловдив, ул."Райко Даскалов" №72, ет.2, офис 10

Виж повече

GSM: (0893) 012 888
адв.Стефка Симеонова Стефанова
Хасково, гр. Хасково, кв. Болярово, ул. "Хан Пресиян" №31 и гр.Несебър, Сл.Бряг,8240, Базар Палма, офис до ресторант Джани
e-mail: adv.stefanova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0878145014
адв.Сашо Георгиев Стоев
Хасково, ж.к. "Орфей", бл. 4, вх. Г, ет. 5, ап. 49
e-mail: klinkova@post.com

Виж повече

GSM: 0887920829
адв.Станимир Петров Стоев
Хасково, ул. "Епископ Софроний" 16, ет.8, ап. 30
e-mail: stanimir.stoev@gmail.com

Виж повече

GSM: 0877186303
адв.Гергана Делева Стоева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 15
e-mail: fina.konsult@gmail.com

Виж повече

GSM: 0878521031
адв.Стефан Илиев Стоицов
Симеоновград, ул. "Търговска" 13
e-mail: stefan.stoitsov@abv.bg

Виж повече

адв.Таня Костадинова Стойнова
GSM: 0888456678
адв.Таня Костадинова Стойнова
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16 , офис. №7
e-mail: t.stoynova@gmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com