Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (038) 620392
адв.Динко Маринов Стоев
Хасково, ул. "П. Р. Славейков" 3, офис 2
e-mail: stoev67@gmail.com

Виж повече

Телефон: (087) 8145014
адв.Сашо Георгиев Стоев
Хасково, ж.к. "Орфей", бл. 4, вх. Г, ет. 5, ап. 49
e-mail: klinkova@post.com

Виж повече

Телефон: (088) 7920829
адв.Станимир Петров Стоев
Хасково, ул. "Епископ Софроний" 16, ап. 30
e-mail: stanimir.stoev@gmail.com

Виж повече

Телефон: (038) 622170
адв.Гергана Делева Стоева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 15
e-mail: fina.konsult@gmail.com

Виж повече

Телефон: (087) 8521031
адв.Стефан Илиев Стоицов
Симеоновград, ул. "Търговска" 13
e-mail: stefan.stoitsov@abv.bg

Виж повече

адв.Таня Костадинова Стойнова
GSM: +359 888 456 678
адв.Таня Костадинова Стойнова
Хасково, пл. "Добруджа" №10, вх. Б, ет. 1, офис. 5
e-mail: t_stoynova@yahoo.com

Виж повече

Телефон: (088) 7471358
адв.Васил Георгиев Стойчев
Димитровград, ул. "Капитан Петко войвода", бл. 18, ап. 4
e-mail: stoytchev_advocat@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 622741
адв.Димо Райнов Стоянов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 23
e-mail: dimostoyanov@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com