Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (038) 624746
GSM: (0888) 202 177
адв.Надежда Петева Стоянова
Хасково, ул. "Христо Ботев"№1
e-mail: nadejda47@gmail.com

Виж повече

GSM: (0898) 748 630
адв.Татяна Тодева Танева
Хасково, ул. "Враня" №2, ет.2
e-mail: tatiana.taneva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (056) 842344
GSM: (0898) 428 307
адв.Атанас Пройчев Тасков
Хасково, ул. "Мадара" 21-25, ет. 4, ап. 25, гр. Бургас, ул. "Сливница" 31, ет. 1
e-mail: taskov@dir.bg

Виж повече

адв.Красимир Анастасов Ташев
Телефон: (0379) 72353
GSM: (0888) 756 417
адв.Красимир Анастасов Ташев
Свиленград, бул."България" № 77, ет. 2
e-mail: ktashev@svilena.net

Виж повече

GSM: (0887) 323 252
адв.Тодор Христов Ташев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, кантора 10
e-mail: taschev1978@abv.bg

Виж повече

адв.Невена Иванова Ташева
Телефон: (0554) 44210
GSM: (0892) 483 966
адв.Невена Иванова Ташева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8,съдебен адрес:гр.Несебър,ул."Хан Крум" 12
e-mail: tasheva@mail.bg

Виж повече

адв.Милен Тенев Тенев
Телефон: (038) 663377
GSM: (0898) 765 011
адв.Милен Тенев Тенев
Хасково, ул. "Преслав" №31,ет.2
e-mail: mt64@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 663377
GSM: (0884) 988 665
адв.Анита Миленова Тенева
Хасково, ул. " Преслав" №31, ет.2, оф.7
e-mail: anita_mt@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com