Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 6881212
адв.Стоян Иванов Стоянов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: st.stoqnov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 622741
адв.Лидия Нешева Стоянова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 23
e-mail: lidiyastoyanova@mail.bg

Виж повече

Телефон: (0889) 453037
адв.Милена Ангелова Стоянова
Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, офис 16
e-mail: m_100janova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 624746
адв.Надежда Петева Стоянова
Хасково, бул. "България" 146, вх. Б, ет. 2

Виж повече

Телефон: (088) 7558668
адв.Георги Итков Танев
Хасково, ж.к. "Орфей", бл. 9
e-mail: adv.tanev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0898) 748630
GSM: (0898) 748630
адв.Татяна Тодева Танева
Хасково, ул. "Враня" №2, ет.2
e-mail: tatiana.taneva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (056) 842344
адв.Атанас Пройчев Тасков
Хасково, ул. "Мадара" 21-25, ет. 4, ап. 25, гр. Бургас, ул. "Сливница" 31, ет. 1
e-mail: taskov@dir.bg

Виж повече

адв.Красимир Анастасов Ташев
Телефон: 037970171
GSM: 0879170250
адв.Красимир Анастасов Ташев
Свиленград, бул."България" № 77, ет. 2
e-mail: ktashev@svilena.net

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com