Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 7558668
адв.Георги Итков Танев
Хасково, ж.к. "Орфей", бл. 9
e-mail: adv.tanev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0898) 748630
GSM: (0898) 748630
адв.Татяна Тодева Танева
Хасково, ул. "Враня" №2, ет.2
e-mail: tatiana.taneva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (056) 842344
адв.Атанас Пройчев Тасков
Хасково, ул. "Мадара" 21-25, ет. 4, ап. 25, гр. Бургас, ул. "Сливница" 31, ет. 1
e-mail: taskov@dir.bg

Виж повече

адв.Красимир Анастасов Ташев
Телефон: 037970171
GSM: 0879170250
адв.Красимир Анастасов Ташев
Свиленград, бул."България" № 77, ет. 2
e-mail: ktashev@svilena.net

Виж повече

Телефон: (088) 7323252
адв.Тодор Христов Ташев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, кантора 10
e-mail: taschev1978@abv.bg

Виж повече

адв.Невена Иванова Ташева
Телефон: (0554) 44210
GSM: 0892483966
адв.Невена Иванова Ташева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8,съдебен адрес:гр.Несебър,ул."Хан Крум" 12
e-mail: tasheva@mail.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8766647
адв.Бойко Иванов Темелков
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис 24
e-mail: adv.temelkov@gmail.com

Виж повече

адв.Милен Тенев Тенев
Телефон: (038) 663377
GSM: 089 8765011
адв.Милен Тенев Тенев
Хасково, ул. "Преслав" №31,ет.2
e-mail: mt64@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com