Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 7323252
адв.Тодор Христов Ташев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, кантора 10
e-mail: taschev1978@abv.bg

Виж повече

адв.Невена Иванова Ташева
Телефон: (0554) 44210
GSM: 0892483966
адв.Невена Иванова Ташева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8,съдебен адрес:гр.Несебър,ул."Хан Крум" 12
e-mail: tasheva@mail.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8766647
адв.Бойко Иванов Темелков
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис 24
e-mail: adv.temelkov@gmail.com

Виж повече

адв.Милен Тенев Тенев
Телефон: (038) 663377
GSM: 089 8765011
адв.Милен Тенев Тенев
Хасково, ул. "Преслав" №31,ет.2
e-mail: mt64@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 663377
GSM: (0884) 988665
адв.Анита Миленова Тенева
Хасково, ул. " Преслав" №31, ет.2, оф.7
e-mail: anita_mt@abv.bg

Виж повече

GSM: (0898) 947 798
адв.Теньо Димитров Тенчев
Пловдив, ул. " Детелин Войвода" №3, ет.2, офис 1
e-mail: adv_tenchev@abv.bg

Виж повече

GSM: (0876) 797978
адв.Доротея Тодорова Тенчева
Хасково, ул. " Момчил Войвода" №2
e-mail: adv.tencheva@gmail.com

Виж повече

Телефон: (038) 626110
адв.Стойчо Недялков Тилев
Хасково, ул. "Преслав" №23, Ет.3, офис 9
e-mail: stilev.sn@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com