Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (038) 663377
GSM: (0884) 988665
адв.Анита Миленова Тенева
Хасково, ул. " Преслав" №31, ет.2, оф.7
e-mail: anita_mt@abv.bg

Виж повече

GSM: (0898) 947 798
адв.Теньо Димитров Тенчев
Пловдив, ул. " 4-ти Януари" №34 А, ет.3, офис 10
e-mail: adv_tenchev@abv.bg

Виж повече

GSM: (0876) 797978
адв.Доротея Тодорова Тенчева
Хасково, ул. " Момчил Войвода" №2
e-mail: adv.tencheva@gmail.com

Виж повече

Телефон: (038) 626110
адв.Стойчо Недялков Тилев
Хасково, ул. "Преслав" №23, Ет.3, офис 9
e-mail: stilev.sn@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8516987
адв.Добри Паунов Тодев
Свиленград, ул. "Македония" 1 А
e-mail: dobri.todev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887644084
адв.Веселин Митев Тодоров
Димитровград, ул. "Георги Сава Раковски" 13, ст. 52
e-mail: law_todoroff@abv.bg

Виж повече

Телефон: (087) 8688338
адв.Павлин Тошков Тодоров
Хасково, бул. "България" 3, ет. 2
e-mail: toshkov55@abv.bg

Виж повече

адв.Тодор Йорданов Тодоров
Хасково, ул. "Добруджа” 10, офис 1

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com