Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 8516987
адв.Добри Паунов Тодев
Свиленград, ул. "Македония" 1 А
e-mail: dobri.todev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887644084
адв.Веселин Митев Тодоров
Димитровград, ул. "Георги Сава Раковски" 13, ст. 52
e-mail: law_todoroff@abv.bg

Виж повече

Телефон: (087) 8688338
адв.Павлин Тошков Тодоров
Хасково, бул. "България" 3, ет. 2
e-mail: toshkov55@abv.bg

Виж повече

адв.Тодор Йорданов Тодоров
Хасково, ул. "Добруджа” 10, офис 1

Виж повече

Телефон: (089) 8518222
адв.Ася Стефанова Тодорова
Хасково, ул. "Добружа" 10 - Б, офис 1
e-mail: astoda@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0878) 681683
GSM: (0888) 700143
адв.Красимир Димитров Толев
Свиленград, ул. " Бузлуджа" №10
e-mail: advokat_tolev@mail.ru

Виж повече

Телефон: (088) 5989878
адв.Иван Лазаров Томов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 23

Виж повече

Телефон: (0885) 203041
адв.Ганка Димитрова Тонева
Симеоновград, ул. "Софроний Врачански" 1
e-mail: ganka_toneva@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com