Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (089) 8518222
адв.Ася Стефанова Тодорова
Хасково, ул. "Добружа" 10 - Б, офис 1
e-mail: astoda@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0878) 681683
GSM: (0888) 700143
адв.Красимир Димитров Толев
Свиленград, ул. " Бузлуджа" №10
e-mail: advokat_tolev@mail.ru

Виж повече

Телефон: (088) 5989878
адв.Иван Лазаров Томов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 23

Виж повече

Телефон: (0885) 203041
адв.Ганка Димитрова Тонева
Симеоновград, ул. "Софроний Врачански" 1
e-mail: ganka_toneva@abv.bg

Виж повече

GSM: +3590885236295
адв.Уляна Жечева Тончева
Хасково,
e-mail: ulianatoncheva@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0379) 71336
адв.Димитринка Янчева Топалова
Свиленград, бул. "България" 57
e-mail: dimitrina_topalova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 664971
адв.Лилия Здравкова Торньова
Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 1, офис. 5
e-mail: lilibg@abv.bg

Виж повече

GSM: 0885 855574
адв.Александра Миткова Тоскова
Хасково, ул. "България" №53
e-mail: a.toskova@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com