Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 8129751
адв.Ирена Георгиева Узунова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис 21
e-mail: irena_uzunova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0391) 64762
GSM: (0885) 251 413
адв.София Димитрова Узунова
Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 16, Търговски комплекс, ет.2, оф.15
e-mail: s_uzunova1@abv.bg

Виж повече

GSM: (0884) 980 933
адв.Цветелина Павлова Фердинандова
Димитровград, бул. "България" №7, Вх.А, Ап.5
e-mail: cvetelina.pavlova@gmail.com

Виж повече

GSM: (0898) 791 278
адв.Десислава Иванова Филипова
Хасково, гр. Хасково, ул." Отец Паисий" №36,ет.2, оф.202 и ет.3, оф.303
e-mail: de_si88@abv.bg

Виж повече

GSM: (0889) 244 856
адв.Милена Дончева Филипова
Хасково,
e-mail: milena.d.filipova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0886) 917 781
адв.Адриан Емилианов Хаджиев
Хасково, ул. "Аида" 4, ет. 1, ап. 1, гр. Бургас, ул. "Александровска" 20, ет. 1
e-mail: a_hadjiev@mail.bg

Виж повече

GSM: (0885) 185 852
адв.Ани Младенова Хаджиева
Хасково, бул. "Раковски" №10
e-mail: adv.ahadjieva@gmail.com

Виж повече

GSM: (0887) 627 915
адв.Дарина Асенова Хаджиева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 23
e-mail: darhadjieva@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com