Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: +3590885236295
адв.Уляна Жечева Тончева
Хасково,
e-mail: ulianatoncheva@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0379) 71336
адв.Димитринка Янчева Топалова
Свиленград, бул. "България" 57
e-mail: dimitrina_topalova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 664971
адв.Лилия Здравкова Торньова
Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 1, офис. 5
e-mail: lilibg@abv.bg

Виж повече

GSM: 0885 855574
адв.Александра Миткова Тоскова
Хасково, ул. "П. Р. Славейков" №10
e-mail: a.toskova@abv.bg

Виж повече

адв.Васил Иванов Точков
GSM: (088) 8976351
адв.Васил Иванов Точков
Любимец, ул. "Църковна" 1
e-mail: tochkov.v@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 626223
адв.Видю Димитров Трендафилов
Хасково, ул. "Иван Вазов" 4

Виж повече

GSM: 0886742808
адв.Николай Тодоров Трендафилов
Хасково, ул." Найчо Цанов" №8
e-mail: trendafilov_n@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 949 388
адв.Розалин Петков Трендафилов
Димитровград, ул. "Цар Борис I" №8, вх.А
e-mail: rtrendafilov1@abv.vg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com