Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 0888302208
GSM: 0884784210
адв.Снежа Веселинова Трендафилова
Хасково, ул. "Найчо Цанов" №8
e-mail: trendafilova_sn@abv.bg

Виж повече

GSM: (0889)269 829
адв.Крум Цветанов Трингов
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16 , офис. №7
e-mail: ktringov@gmail.com

Виж повече

Телефон: (088) 7832087
адв.Татяна Маринова Трифонова
Харманли, пл. "Възраждане" №6а
e-mail: tatiana_ivan@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 7918067
адв.Божидар Веселинов Туртов
Димитровград, ул. "Цар Симеон" 9
e-mail: bturtov@gmail.com

Виж повече

Телефон: (088) 8129751
адв.Ирена Георгиева Узунова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис 21
e-mail: irena_uzunova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0391)98780
адв.София Димитрова Узунова
Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 16, Търговски комплекс, ет.2, оф.15
e-mail: s_uzunova1@abv.bg

Виж повече

GSM: (0884) 980 933
адв.Цветелина Павлова Фердинандова
Димитровград, бул. "България" №7, Вх.А, Ап.5
e-mail: cvetelina.pavlova@gmail.com

Виж повече

GSM: 0898791278
адв.Десислава Иванова Филипова
Хасково, гр. Хасково, ул." Отец Паисий" №36,ет.2, оф.202 и ет.3, оф.303
e-mail: de_si88@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com