Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0887627915
адв.Дарина Асенова Хаджиева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 23
e-mail: darhadjieva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0888591275
адв.Адриан Димитров Хаджииванов
Димитровград, ул. "Цар Симеон" 8, вх. Б, ет. 1, ап. 1
e-mail: adrianhadjiivanov@yahoo.com

Виж повече

GSM: 0887704438
адв.Леман Неджиатиева Хайри
Александрово, ул. "Цариброд" 4, ет. 1
e-mail: leman_hairi@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0898789937
GSM: 0889440677
адв.Славчо Стоянов Харалампиев
Пловдив, ул. "Детелин Войвода" №3, Ет.2, гр.Хасково,ул. "Отец Паисий" 14; ет.2
e-mail: proconsults@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887302277
адв.Велин Янчев Христов
Свиленград, бул. "България" 59
e-mail: velinhristov6615@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887121938
адв.Георги Димитров Христов
Димитровград, ул. "Цар Борис I" 5, ет. 3, офис. 13
e-mail: hristov_gdh@abv.bg

Виж повече

адв.Евгени  Тенчев  Христов
GSM: 0888478385
адв.Евгени Тенчев Христов
Хасково, ул. " Васил Друмев" №13, ет.5, ап.8
e-mail: tenchev.evgeni@gmail.com

Виж повече

Телефон: 037977700
GSM: 0885848148
адв.Християн Йотов Христов
Свиленград, ул. "Г. Скрижовски" 10
e-mail: HristianHristov_1@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com