Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 7627915
адв.Дарина Асенова Хаджиева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 23

Виж повече

Телефон: (088) 8591275
адв.Адриан Димитров Хаджииванов
Димитровград, ул. "Цар Симеон" 8, вх. Б, ет. 1, ап. 1
e-mail: adrianhadjiivanov@yahoo.com

Виж повече

Телефон: (082) 510367
адв.Леман Неджиатиева Хайри
, ул. "Цариброд" 4, ет. 1
e-mail: leman_hairi@abv.bg

Виж повече

Телефон: (032) 630440
GSM: +359898789937;+359889440677
адв.Славчо Стоянов Харалампиев
Пловдив, ул. "Детелин Войвода" №3, Ет.2, гр.Хасково,ул. "Отец Паисий" 14;
e-mail: proconsults@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 7302277
адв.Велин Янчев Христов
Свиленград, бул. "България" 59
e-mail: velinhristov6615@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 7121938
адв.Георги Димитров Христов
Димитровград, ул. "Цар Борис I" 5, ет. 3, офис. 13
e-mail: hristov_gdh@abv.bg

Виж повече

адв.Евгени  Тенчев  Христов
GSM: (0888) 478 385
адв.Евгени Тенчев Христов
Хасково, ул. " Васил Друмев" №13
e-mail: tenchev.evgeni@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0379) 77700
адв.Християн Йотов Христов
Свиленград, ул. "Г. Скрижовски" 10
e-mail: HristianHristov_1@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com