Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0898791278
адв.Десислава Иванова Филипова
Хасково, гр. Хасково, ул." Отец Паисий" №36,ет.2, оф.202 и ет.3, оф.303
e-mail: de_si88@abv.bg

Виж повече

GSM: +359889244856
адв.Милена Дончева Филипова
Хасково,
e-mail: milena.d.filipova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 8556119
адв.Адриан Емилианов Хаджиев
Хасково, ул. "Аида" 4, ет. 1, ап. 1, гр. Бургас, ул. "Александровска" 20, ет. 1
e-mail: a_hadjiev@mail.bg

Виж повече

GSM: (0885) 185 852
адв.Ани Младенова Хаджиева
Хасково, бул. "Раковски" №10
e-mail: adv.ahadjieva@gmail.com

Виж повече

Телефон: (088) 7627915
адв.Дарина Асенова Хаджиева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 23

Виж повече

Телефон: (088) 8591275
адв.Адриан Димитров Хаджииванов
Димитровград, ул. "Цар Симеон" 8, вх. Б, ет. 1, ап. 1
e-mail: adrianhadjiivanov@yahoo.com

Виж повече

Телефон: (082) 510367
адв.Леман Неджиатиева Хайри
, ул. "Цариброд" 4, ет. 1
e-mail: leman_hairi@abv.bg

Виж повече

Телефон: (032) 630440
GSM: +359898789937;+359889440677
адв.Славчо Стоянов Харалампиев
Пловдив, ул. "Детелин Войвода" №3, Ет.2, гр.Хасково,ул. "Отец Паисий" 14;
e-mail: proconsults@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com